Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza 12-PE-S2-3PP
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997, "Żak.

Frątczak J.: Pedagogika porównawcza. Bydgoszcz 1995, WSP.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.:) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 2003, PWN.

Nowakowska-Siuta R.: Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pachociński R.: Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2007, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pachociński R.: Zarys pedagogiki porównawczej. Warszawa 1998, IBE.

Prucha J.: Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

literatura uzupełniająca:

Delors J. (red.): Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998, SOP.

Edukacja narodowym priorytetem. Warszawa 1989, PWN.

Faure E. (red.): Uczyć się, aby być. Warszawa 1975, PWN.

Grabowska B.: Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porównawcze. Toruń 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.:) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 2003, PWN.

Leppert R. (red.): Edukacja w świecie współczesnym. Kraków 2000, Impuls.

Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Warszawa 1997, Wydawnictwo „Żak”.

Rabczuk W: Szkolnictwo prywatne w świecie. Warszawa 2000, IBE.

Szymański M. J.: Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków.

Śliwerski B.: Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków 2008, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z wykładów - wymagana znajomość treści przedmiotu przedstawianych na wykładach; obecność na 75% wykładach zwalnia z pisania kolokwium zaliczeniowego;

egzamin pisemny - sprawdzający przyswojenie i zrozumienie treści programowych wykładów i zagadnień z literatury przedmiotu.

Student pisze test w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Test zawiera 14 pytań otwartych, w tym dwa pytania z wykresami wymagającymi interpretacji, mieści się na trzech stronach A4. Na jego wypełnienie przewidziano 30 minut.

Zakres tematów:

1. Przedmiot, cele i funkcje pedagogiki porównawczej. Geneza, główni przedstawiciele

2. Główne koncepcje badań w pedagogice porównawczej, jako dyscyplinie opisującej i wyjaśniającej edukację w świecie współczesnym

3. Metodologia badań porównawczych w pedagogice

4. Polityka oświatowa - jej przedmiot, elementy składowe oraz wyznaczniki i zasady polityki oświatowej

5. Polityka oświatowa Unii Europejskiej

6. Paradygmaty reform szkolnych na świecie

7. Raporty oświatowe – krajowe, tematyczne i globalne

8. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w Polsce i wybranych krajach UE

9. Oświata dorosłych i kształcenie permanentne

10. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie Polityka oświatowa państw wobec mniejszości narodowych

Metody dydaktyczne:

metoda wykładu - z możliwością dyskusji i stawiania pytań ze strony studentów - połączonego z prezentacją literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:50 - 9:35, sala 22
Barbara Grabowska 34/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.