Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.1 12-EK-S2-SMGR.1
seminarium (S) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. oraz online: http://bc.bg.us.edu.pl/publication/407]

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydaw. KUL, Lublin 2005; [sygn. BG 343826].

Pieter J. Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967; [sygn. BG 65786].

w Cieszynie, Biblioteka UŚ online: http://www.bc.us.edu.pl/publication/14164)

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 1999. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 79010]

Do wyboru: dodatkowa literatura uwzględniająca tematykę pracy i specyfikę strategii badawczej

Hastrup Kirsten, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 94035]

Geertz Clifford, Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 89349]

Kamiński S., Nauka i metod: pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wydaw. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992; [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 71556].

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2001. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 98500 oraz online http://bc.bg.us.edu.pl/publication/2683)

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Scruton Roger, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010, (Oddział biblioteki UŚ w Cieszynie: 96607)

Wybrane raporty dotyczące diagnozowania kultury publikowane m.in. na stronach Narodowego Centrum Kultury (online: http://www.nck.pl)

Metody i kryteria oceniania:

wypowiedź ustna, praca pisemna

ustna relacja z literatury przedmiotu związanej z problematyką pracy oraz zagadnieniami metodologicznymi dotyczącymi projektowanej problematyki badawczej, wstępna prezentacja koncepcji pracy

• jakość wypowiedzi ustnej;

• umiejętność doboru źródeł w zależności od przedmiotu badań;

• umiejętności interpretowania i dyskutowania o tekstach naukowych;

• merytoryczność wypowiedzi;

kryteria oceny

• terminowość wykonania; umiejętność prawidłowego sformułowania problemu badawczego;

• dobór właściwej metodologii;

• umiejętność doboru literatury przedmiotu i jej wykorzystania dla potrzeb pracy;

• merytoryczna zawartość pracy; opanowanie techniki pisania pracy naukowej: właściwa konstrukcja, poprawność językowa;

przebieg procesu weryfikacji: oddanie pracy jako pracy pisemnej w ostatnim tygodniu semestru

Zakres tematów:

szczegółowa tematyka ustalana jest w odniesieniu do poznawczych zainteresowań studentów

• wybór i zatwierdzenie tematyki badawczej z dyskusją nad przygotowanymi indywidualnie koncepcjami badań przewidzianych jako podstawa pracy magisterskiej;

• poznanie metodologicznych zasad realizacji zadań badawczych z omówieniem doboru metod badawczych, sposobów opracowywania i analizy wyników badań, prezentacji wyników w pracy dyplomowej,

• dobór literatury przedmiotu

• ustalenie reguł redakcji tekstu, tworzenia logicznej struktury pracy, opracowywania, przedstawiania i dyskusji nad kolejnymi częściami pracy;

Metody dydaktyczne:

seminarium

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie;

pogłębiona analiza tekstów naukowych z zakresu metodologii nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz tekstów stanowiących przykłady badań podejmowanych w zakresie edukacji kulturalnej; dyskusja nad poszczególnymi wstępnymi projektami problematyki badań, stosowaną metodologią;

indywidualne konsultacje – dyskusja studenta z promotorem na temat konspektu pracy magisterskiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 11:30, sala 248
Dorota Sieroń 9/10 szczegóły
2 każda środa, 9:00 - 10:30, sala 101
Bogusław Dziadzia 2/3 szczegóły
3 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 243
Ewelina Konieczna 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.