Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcjami ruchowymi.Podstawy fizjoterapii. 12-PE-WD-N2-4WDR.1
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Barnes M., Ward A.: Podręcznik rehabilitacji medycznej. Urban &

Partner, Wrocław 2008

2. Kasprzak T, Mika W.: Fizykoterapia. PZWL, W-wa 2003

3. Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Urban & Partner,

Wrocław 2002

4. Nowotny J.: Podstawy Fizjoterapii. Tom I, II i III. Wydawnictwo

Kasper, Kraków, 2004-2006

5. Zembaty A.: Kinezyterapia. PZWL, W-wa 2002

Literatura uzupełniająca

1. Chojnacka-Szawłowska G., Szawłowski K.: Rehabilitacja. AM, Gdańsk 1992

2. Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna. T. 1. Elsevier, Urban &

Partner, Wrocław 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i definicje niepełnosprawności.

2. Instytucje zajmujące się niepełnosprawnymi i chorymi.

3. Historyczne uwarunkowania i rozwój fizjoterapii.

4. Miejsce fizjoterapii i rehabilitacji w naukach medycznych.

5. Rodzaje i formy świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.

6. Rola osób uczestniczących w procesie leczenia ich zadania zadania i etyka.

7. Fizjopatologiczne podstawy fizjoterapii.

8. Wyrównywanie ubytków funkcjonalnych w oparciu o mechanizm kompensacji,

regeneracji, adaptacji.

9. Elementy składowe fizjoterapii i ich charakterystyka.

10.Elementy procesu leczniczego.

11.Diagnoza osoby z niepełnosprawnością ruchową

12.Przyczyny niepełnosprawności ruchowej

13.Podstawowe jednostki chorobowe i skutki urazów będących przyczyną niepełnosprawności ruchowej

14.Techniki diagnostyczne z zakresu dysfunkcji narządu ruchu

15.Techniki i metody rehabilitacji ruchowej i medycznej

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, Wykład problemowy z dyskusją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:30, sala 105
Tomasz Szurmik 37/41 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)