Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka asystencka (30 godzin) 06-PE-OG-S1-27
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

-

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk - student wypełnia tzw. Arkusz oceny praktyki asystenckiej po każdej wizycie w danej placówce. Dokonuje zapisu hospitacyjnego zajęć, odnotowuje działania będące przedmiotem realizowanej obserwacji, przeprowadza autoocenę własnych kompetencji (zgodnie z podanymi wzorami dokumentów), ponadto konkluduje raport próbą wyznaczenia kierunku własnego rozwoju i kształcenia. Oceniana będzie znajomość zasad organizacji i funkcjonowania placówki, którą student wizytował w ramach praktyki asystenckiej.

Rejestr frekwencji - student potwierdza swoją obecność pieczęcią placówki, którą otrzymuje po każdorazowej wizycie w placówce na Karcie zaliczenia śródrocznej asystenckiej praktyki pedagogicznej. Oceniana będzie wysoka frekwencja na zajęciach praktycznych. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w 5 spotkaniach (po 6 godz.) w wybranych placówkach. Każda nieuzasadniona i nieodpracowana w innym terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z praktyki.

Zakres tematów:

Treści zajęć uzależnione będą od planu pracy realizowanego przez daną placówkę edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, terapeutyczną, resocjalizacyjną, pomocową i inną.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Anna Watoła, Agnieszka Wysocka 16/18 szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Anna Watoła, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Agnieszka Wysocka 13/18 szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Anna Watoła, Agnieszka Wysocka 17/18 szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Anna Watoła, Agnieszka Wysocka 17/18 szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Anna Watoła, Agnieszka Wysocka 12/18 szczegóły
6 raz w tygodniu, Budynek Instytucji Zewnętrznej, sala -1
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Anna Watoła, Agnieszka Wysocka 12/18 szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Joanna Bulska, Małgorzata Mnich, Anna Watoła, Agnieszka Wysocka 16/18 szczegóły
8 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Bogumiła Kosek-Nita, Zofia Malec, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 13/18 szczegóły
9 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zofia Malec, Bogumiła Kosek-Nita, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 15/18 szczegóły
10 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zofia Malec, Bogumiła Kosek-Nita, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 15/18 szczegóły
11 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zofia Malec, Bogumiła Kosek-Nita, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 15/18 szczegóły
12 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zofia Malec, Bogumiła Kosek-Nita, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 15/18 szczegóły
13 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zofia Malec, Bogumiła Kosek-Nita, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 15/18 szczegóły
14 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zofia Malec, Bogumiła Kosek-Nita, Karina Leksy, Małgorzata Gałan, Magda Jaskulska 17/18 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)