Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna 06-PE-RT-S1-03
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Biała M., Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, Warszawa 2006

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S., Psychologia zaburzeń. Gdańsk 2003

Cierpiałowska L. (red), Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań 2004

Cierpiałowska L., Psychopatologia. Warszawa 2007

Jakubik A., Zaburzenia osobowości. Warszawa 2003

Jerzak M. (red), Zaburzenia psychicznei rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa 2016

Kaplan H., Sadock B., Psychiatria kliniczna. Wrocław 1998.

Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2012

Radochoński M., Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów 2001

Radziwiłowicz W., Sumiła A. (red), Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia, Kraków 2006

Scully J. H.: Psychiatria, Wrocław 2003

Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenham D. L., Psychopatologia, Warszawa 2003.

Sęk H. (red), Psychologia kliniczna. Warszawa 2005

Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa 2001

Strelau J. (red), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychopatologii stosowanej, Gdańsk 2003

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu będzie stanowiło średnią ocen uzyskanych z aktywności na ćwiczeniach, kolokwium pisemnego, oceny z referatu

Zakres tematów:

1. Zakres i przedmiot zainteresowań psychologii klinicznej, omówienie zasad zaliczenia.

2. Podejścia psychologiczne (psychoanalityczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne w psychologii klinicznej, określenie normy i patologii w funkcjonowaniu człowieka.

3. Zdrowie psychiczne, sposoby radzenia sobie ze stresem.

4. Psychopatologia – typologia zaburzeń psychicznych

5. Zaburzenia zachowania

6. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

7. Leczenie zaburzeń psychicznych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca zespołowa, referaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 15:15 - 16:45, sala 9
Andrzej Czerkawski 19/19 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala 1
Andrzej Czerkawski 14/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)