Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna 06-AR-S1-35
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Cytowska B. Winczura B.(red), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Jastrząb J., Edukacja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2002

Kaja B., Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Wydawnictwo Uczelniane Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1995

Naprawa R., Maternicka K., Tanajewska A., Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007

Włodek-Chronowska J., Terapia pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z tematów wykładów oraz ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Specjalne potrzeby edukacyjne; specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; definicje terapii pedagogicznej, zasady terapii pedagogicznej;

2. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych: wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych, nauczanie włączające /inkluzja/ jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu;

3. Podstawy prawne organizacji pomocy terapeutycznej, organizacja opieki i pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się, modele terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się; diagnoza - diagnoza pozytywna, „dla rozwoju”, humanistyczna;

4. Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania;

5. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki;

6. Inne zaburzenia- ADHD, dziecko odmienne kulturowo, dziecko z problemami emocjonalnymi, dziecko z zaburzeniami psychicznymi w szkole;

7. Programowanie i planowanie zajęć z terapii pedagogicznej;

8. Nauczyciel: - kompetencje psychopedagogiczne i umiejętności terapeutyczne, warsztat specjalistyczny; udział rodziców w terapii dziecka.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 1
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 1
Sabina Pawlik 17/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.