Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 12-PE-AR-S1-10SD.1
seminarium (S) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa jest dobierana do tematu pracy.

Zalecana literatura metodologiczna:

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2007 (i nowsze opracowania).

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006 ( i nowsze opracowania).

Maszke A. W., Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów 2008.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Szczęsny W. W., Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych. Warszawa 2008.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa 2006.

Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych. Warszawa 2008.

Literatura metodologiczna:

Kruger H-H., Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2007.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa 2000.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Warszawa 1994.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1999.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest przygotowany merytorycznie do opracowania poszczególnych części pracy dyplomowej. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad opracowywania określonych narzędzi badawczych. Korzysta z wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin. Samodzielnie poszukuje niezbędnej wiedzy z różnych źródeł i stosuje ją w przedstawieniu problematyki badawczej. Stosuje różne podejścia metodologiczne. W sposób spójny i właściwy wypowiada się na piśmie. Formułuje pisemne uzasadnienia na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych. Podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu działań badawczych.

Ocena opracowania poszczególnych (wybranych przez studenta do zaprezentowania) rozdziałów teoretycznych pracy oraz poszczególnych części rozdziału metodologicznego. Ocena uzasadnienia doboru metod i technik badawczych. Ocena przygotowanych narzędzi badawczych. Uwzględnianie przez studentów terminowego wywiązywania się z przyjętych zadań. Inicjatywa, pomysłowość i wkład w przygotowanie poszczególnych części pracy.

Ocena na zakończenie semestralnych zajęć seminaryjnych. Zaprezentowanie przez studenta – w ostatnich dwóch tygodniach semestru - fragmentów pracy z części teoretycznej i metodologicznej (w formie pisemnej), dobranych i opracowanych narzędzi badawczych.

Zakres tematów:

Treści seminarium dotyczą tematyki i zagadnień, które wiążą się z zatwierdzonym tytułem pracy dyplomowej. Obejmują zróżnicowaną problematykę, w zależności od tematu, jakim zajmuje się dany student.

Główne obszary poddawane analizie:

- opracowanie spisu treści

- konstrukcja części teoretycznej pracy – charakter i liczba rozdziałów i podrozdziałów

- konstrukcja części metodologicznej pracy

- dobór metod, technik i narzędzi badawczych

- specyfika technik socjometrycznych

- analiza dokumentów – założenia i rodzaje

- konstrukcja narzędzi badawczych – podstawowe wytyczne tworzenia kwestionariuszy: ankiety, wywiadu, obserwacji

- dobór odpowiedniej bibliografii do tematu pracy.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca, metoda problemowa, metody eksponujące, burza mózgów; dyskusja związana z prezentacją indywidualnych koncepcji pracy; metoda problemowa;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:30 - 12:00, Bielska 62, sala 247
Łukasz Kwadrans 2/2 szczegóły
2 każda środa, 10:25 - 12:00, Bielska 62, sala 05
Jolanta Suchodolska 2/2 szczegóły
3 każda środa, 10:30 - 12:00, Bielska 62, sala 247
Barbara Grabowska 2/2 szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Jas 6/6 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.