Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy działalności opiekuńczej i wspierania rodziny 12-PE-AR-S1-2PPD
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz, Warszawa 2015.

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny. Warszawa 1999.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H. Beck, Warszawa 2016.

J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011.

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Warszawa 2000.

A. Zieliński, G. Jędrejek, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.

Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny oraz praca w grupie, która ma na celu sprawdzenie umiejętności wspólnej pracy oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i analizowania konkretnych rozwiązań prawnych. Ocena będzie ustalona na podstawie stopnia aktywności i uczestnictwa na zajęciach (wymóg 80 procent obecności), oraz oceny z egzaminu pisemnego. Średnia arytmetyczna z realizacji wszystkich celów kształcenia. Egzamin składa się z 4 pytań, na pozytywną ocenę należy uzyskać 40 procent prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematów:

Pojęcie i zakres działalności opiekuńczej i wychowawczej

Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci

Rodziny zastępcze i ich rodzaje

Zakres i rodzaje władzy rodzicielskiej

Rodzaje ubezwłasnowolnienia

Opieka nad małym dzieckiem

Opieka i kuratela

Asystent rodziny

Formy wsparcia rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, zajęcia oparte o analizę aktów prawnych i poglądów doktryny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:50 - 9:35, sala 21
Danuta Kurzyna-Chmiel 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.