Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjoterapii 12-PE-AR-S1-2PST
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Grudziewska (red.nauk), Diagnoza w socjoterapii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.

Jagieła W., Socjoterapia w szkole, Krótki poradnik psychologiczny, Kraków: Wydawnictwo Rubikon 2007.

B. Jankowiak (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, Poznań.

Leon de G., Społeczność terapeutyczna: teoria, model, metoda, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003.

K. Sawicka (red.), Socjoterapia: praca zbiorowa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999 (rozdz. 1).

R. Szczepanik, A. Jaros, Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca:

E. Berne, W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

M. Kislel, M. Zrałek-Wolny, Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

M. Wilk, Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne, GWP, Gdańsk 2014.

Metody i kryteria oceniania:

PROJEKT

Student potrafi zaprojektować i zaprezentować program dla wybranej grupy oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu grupy docelowej oraz odbywających się w niej procesów.

Ocenie podlega zawartość merytoryczna projektu, sposób zaprezentowania go na forum, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętności klarownej i precyzyjnej wypowiedzi w przedstawianiu własnych pomysłów.

AKTYWNOŚĆ

Student wykazuje się aktywnością , chętnie podejmuje działania w zakresie technik socjoterapeutycznych; potrafi opracowywać i organizować adekwatne ćwiczenia oraz czynnie i twórczo uczestniczy w zajęciach.

Ocenie podlega aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie niezbędnych materiałów do zajęć oraz stopień znajomości zalecanej literatury.

Ocena aktywności na każdych zajęciach

KOLOKWIUM

Znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium ma charakter pisemny. Zawiera zadania otwarte, krótkiej odpowiedzi, z luką oraz na dobieranie.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 51% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 93% punktacji.

Czas trwania testu to ok. 45 minut. W teście uczestniczą wszyscy studenci jednocześnie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Socjoterapia jako proces i metoda ((analiza pojęcia, adresaci, postać terapeuty, struktura zajęć socjoterapeutycznych, cele i formy).

2. Rola terapeuty – kwalifikacje socjoterapeutyczne.

3. Praca socjoterapeutyczna z grupą (proces grupowy, fazy rozwoju grupy, role w grupie, typowe zjawiska i trudności w pracy grupowej).

4. Socjometria w klasie szkolnej.

5. Metody i techniki w socjoterapii (terapia zabawą, arteterapia, opowiadanie/metafory (bajki), techniki treningu interpersonalnego, psychodrama/socjodrama, rysunek terapeutyczny, burza mózgów, dyskusja/debata, techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji, wilderness therapy).

6. Diagnoza w socjoterapii (kwalifikacja do grupy socjoterapeutycznej, wybrane aspekty diagnozy socjoterapeutycznej dzieci w   wieku przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym, młodzieży).

7. Projekty zajęć socjoterapeutycznych – na przykładzie wybranej grupy.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć będą stosowane klasyczne metody problemowe (metoda przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, giełda pomysłów) oraz metody praktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:05 - 15:35, sala 017
Kinga Konieczny-Pizoń 15/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.