Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(B13) z zakresu metodyki resocjalizacji i działań socjoterapeutycznych: Metodyka resocjalizacji i działań socjoterapeutycznych w warunkach instytucjonalnych 12-OA-N1-6MRIDS.2-IZ
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ambrozik W., "Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia oddziaływań resocjalizacyjnych", Impuls, 2016.

Konopczyński M., "Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących", Impuls, 2015

Konopczyński M., "Metody twórczej resocjalizacji", PWN, 2015.

Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji" red. Ambrozik W., Kieszkowska A., Sawicki K., Impuls, 2018.

Florczykiewicz J., "Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Impuls, 2013

Jaworska A., "Leksykon resocjalizacji", Impuls, 2012

Jaworska A. "Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne, metodyczne", Impuls, 2009

Jaworska A. "Kultura resocjalizacji i resocjalizacja kultury w zakładach karnych", [w :]"Kultura i edukacja", 3/2010

M.Kalaman, "Kultura i ( pod)kultura więzienna w mediach tradycyjnych i elektronicznych" [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - 2018 | nr 28 | 57-81

Urban B., Stanik J.M., "Resocjalizacja" tom. I i II, PWN, 2008.

Przybyliński S.,

"Dziara, cynkówka, kolka - zjawisko tatuażu więziennego", Impuls. Czasopisma: "Resocjalizacja Polska", "Probacja"

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składa się:

- przygotowanie i realizacja projektu zespołowego w instytucji oświatowej (w tym przygotowanie konspektu);

- przygotowanie i realizacja projektu zespołowego w instytucji totalnej (w tym przygotowanie konspektu);

- przygotowanie prezentacji monografii wybranej placówki - praca zespołowa

Zakres tematów:

1. Przegląd metod i technik w resocjalizacji 2. Techniki twórczej resocjalizacji 3. Interdyscyplinarne podejście do metody projektu - kompetencje arteterapeutyczne i metodyczne z pedagogiki specjalnej w resocjalizacji

4. Zakład karny i instytucja oświatowa - projekty grupowe oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucji totalnej

5. Współczesne problemy instytucji oświatowych - elementy oddziaływań socjoterapeutycznych i profilaktycznych w pracy z uczniami - projekt grupowy w instytucji

6. Analiza i synteza funkcjonowania instytucji resocjalizacji - przegląd przygotowanych prezentacji instytucji resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych - praca zespołowa pisemna (prezentacja)

Metody dydaktyczne:

metoda projektu, metody aktywizujące, metody poglądowe, analiza źródeł

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00, sala 07
Ilona Fajfer-Kruczek 18/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.