Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki pedagogiki 12-PE-N2-3WKP
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.1. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

2. Kwieciński Z., Śliwerski B.(red): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.2. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

3. Lewowicki T.: O tożsamości – kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom 2007, Wyd. ITE.

4. Śliwerski B. (red.): Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998 (lub nowsze wydania), Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

6. S. Kunowski: Problematyka współczesnych systemów wychowania. Kraków 2000, OW „Impils”.

1. Adamski F. (red.): Wychowanie personalistyczne. Kraków 2005, Wyd. WAM.

2. Bogaj A.: Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa 2000, Wyd. IBE.

3. Brühmeier A.: Edukacja humanistyczna. Warszawa 1998.

4. Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk 2007, GWP.

5. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.): Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. T. 1-4. Gdańsk 2007, GWP.

6. Kwieciński Z. (red.): Alternatywy myślenia O/dla edukacji: wybór tekstów. Warszawa 2000, Wyd. IBE.

7. Lewowicki T. (red.): "Gorące" problemy edukacji w Polsce. Warszawa 2007, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

8. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowi¬ce 2000, Wyd. UŚ.

9. Nalaskowski A., Rubacha K. (red.): Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń 2001, Wyd. UMK.

10. Piekarski J., Śliwerski B. (red.): Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

11. Schoenebeck H.: Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy. Kraków 1999, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Metody i kryteria oceniania:

projekt, prezentacja

Zakres tematów:

1,2. Humanistyczna wizja rozwoju człowieka i edukacji – analiza tekstów

3. Przemiany systemu edukacji w Polsce – analiza przypadków z dyskusją

4. Edukacja w społecznościach wielokulturowych – analiza tekstów

5,6,7,8,9,10. Główne nurty w pedagogice i przemiany edukacyjne ostatnich dziesięcioleci: pedagogika dialogu (analiza tekstów), pedagogika personalistyczna (prezentacja), pedagogika emancypacyjna (prezentacja), pedagogika krytyczna i ruch deskolaryzacji społeczeństwa (prezentacja), pedagogika niedyrektywna (prezentacja), antypedagogika (prezentacja)

11.Pedagogika antyautorytarna – projekt

12, 13,14,15. Założenia pedagogiki alternatywnej i ich praktyczne egzemplifikacje

Metody dydaktyczne:

prezentacja, projekt, praca z tekstem, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00, sala 020
Urszula Klajmon-Lech 25/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 020
Urszula Klajmon-Lech 29/ szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:45 - 12:15, sala 21
Urszula Klajmon-Lech 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.