Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki pedagogiki 12-PE-N2-3WKP
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 1-2. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

2. Lewowicki T.: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa – Radom 2007, Wyd. ITE.

3. Melosik Z., Śliwerski B. (red.): Edukacja alternatywna w XXI wieku. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

1. Adamski F. (red.): Wychowanie personalistyczne. Kraków 2005, Wyd. WAM.

2. Bruner J.: Kultura edukacji. Kraków 2006, Wyd. „Universitas”.

3. Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk 2007, GWP.

4. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.): Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. T. 1-5. Gdańsk 2008, GWP.

5. Jaworska-Witkowska M.: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcie. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

6. Kwieciński Z. (red.): Alternatywy myślenia o/dla edukacji: wybór tekstów. Warszawa 2000, Wyd. IBE.

7. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.

8. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.

9. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K.J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

10. Potulicka E., Rutkowiak J.: Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Metody i kryteria oceniania:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do analiz, krytycznej oceny wybranych kierunków we współczesnej pedagogice. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, samodzielnie pracować z tekstem oraz przygotować do egzaminu wybrane dwie lektury.

Zakres tematów:

1. Kategorialny system pojęciowy pedagogiki – historyczna zmienność podstawowych pojęć; język pedagogiki i jego związek z językiem potocznym i językami innych dyscyplin naukowych.

2. Postmodernistyczne konsekwencje ładu społecznego dla pedagogiki i edukacji.

3. Współczesne poszukiwania tożsamości pedagogiki a przemiany edukacyjne.

4. Podstawowe antynomie i kontrasty w obrębie współczesnej pedagogiki.

5. Orientacje w metodologii współczesnej pedagogiki.

6. Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna. Stereotypy myślenia o związkach teorii z praktyką.

7, 8, 9. Główne nurty w pedagogice i przemiany edukacyjne ostatnich dziesięcioleci (pedagogika: hermeneutyczna, dialogu, personalistyczna, humanistyczna, emancypacyjna, alternatywna).

10. Kontrkultura i ruchy kontestacyjne a edukacja.

11, 12. Współczesne nurty radykalnej krytyki szkoły (koncepcje: deskolaryzacji społeczeństwa, odtwarzania kultury społecznej przez system oświatowy, pedagogii krytycznej, antypedagogiki).

13. Edukacyjne konteksty kultury regionalnej i globalnej – lokalność versus globalizacja, edukacja w społecznościach wielokulturowych.

14. Świat multimedialny i wirtualny – pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń społeczeństwa informatycznego.

15. Możliwości i granice edukacyjne współczesnego człowieka.

Metody dydaktyczne:

prezentacja, wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30, sala 017
Urszula Klajmon-Lech 78/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.