Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 12-PE-WIP-N2-3MNWFD
Wykład (W) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Demel M., Skład A.-Teoria wychowania fizycznego. PWN, W-wa 1986

2. Grabowski H.-Teoria fizycznej edukacji. WSiP S.A., W-wa 1999

3. Kierczak U.-Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja. Wychowanie Fizyczne

w edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. IMPULS, 2010

4. Przewęda R.-Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, W-wa 1991

5. Wlaźnik K.-Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Przewodnik dla nauczyciela. Wyd. JUKA,

Łódź 1996

6. Wlaźnik K.-Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wychowanie fizyczne w przedszkolu.

wyd. JUKA 1994

7. Czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Kultura Fizyczna

Metody i kryteria oceniania:

Ustny egzamin końcowy z zakresu wykładów i ćwiczeń

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1.Poznanie terminologii używanej w pedagogice i kulturze fizycznej na poziomie rozszerzonym.

2.Współczesne kierunki rozwoju pedagogiki oraz kultury fizycznej. Zapoznanie się ze specyfiką przedmiotową i metodologiczną.

3.Teoria i metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w przedszkolu i wychowaniu wczesnoszkolnym.

4.Pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

5.Uporządkowanie wiedzy na temat zasad, norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:45 - 12:15, sala 019
Tomasz Szurmik 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)