Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PE-WIP-N2-SM.1
seminarium (S) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak D. : Badania jakościowe. Podejście i teoria., t. 1 i 2. Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000, WSiP.

Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin 2010, Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Miles M. B., Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski. Białystok 2000, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Denzin N. K.,. Lincoln Y. S (red.): Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna. Gdańsk 2006, GWP.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2005, Wydawnictwo „Żak”.

Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwed R.: Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Lublin 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne: aktywny udział w zajęciach; wybór oraz studiowanie literatury związanej z podejmowaną problematyką pracy zakończone opracowaniem części teoretycznej pracy.

Wstępne opracowanie koncepcji pracy dyplomowej, obejmujące między innymi: ustalenie tematu, przedmiotu i celu badań, problematyki, strategii i metod badawczych, badanych osób. wybór literatury podstawowej z zakresu planowanych badań.

Kryteria oceny: ocena przygotowanej i zaprezentowanej koncepcji pracy (temat roboczy, uzasadnienie wyboru tematu, spis treści, przedmiot, cel badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, wybór literatury)

Skala ocen 2.0-5.0. Ocenie podlega: stopień rozeznania w literaturze przedmiotu z zakresu planowanych badań oraz poprawność merytoryczna i językowa opracowanego konspektu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Szczegółowe procedury gromadzenia danych - strategie jakościowe i ilościowe.

- Podstawowe metody, techniki i narzędzia w badaniach ilościowych i

jakościowych.

- Formułowanie celu badań, problemów badawczych i hipotez.

- Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych.

- Podstawowe narzędzia statystyczne opracowywania danych.

- Formy prezentowania danych (konstruowanie tabel i wykresów).

- Analiza i interpretowanie wyników badań.

- Konstruowani wniosków i zakończenia pracy.

- Treści związane z wybranym tematem pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

metody: słowna, problemowa, instruktaż, dyskusja w ramach grupy seminaryjnej związana z problematyką seminarium, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, Bielska 62, sala 020
Aniela Różańska, Petro Saukh 6/6 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, Bielska 62, sala 05
Urszula Szuścik 1/1 szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, Bielska 62, sala 251
Beata Oelszlaeger-Kosturek 5/5 szczegóły
4 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, Bielska 62, sala 231
Danuta Kurzyna-Chmiel 7/7 szczegóły
5 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, Bielska 62, sala 115
Józef Budniak 3/3 szczegóły
6 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Tomaszewska 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.