Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 01-BT-S1-1BT-19
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2007. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

2. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydaw. U. Łódzkiego, Łódź.

3. Baj J. 2018 Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

4. Schlegel H. 2003. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom I, PWN, Warszawa.

6. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.

7. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

8. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

9. Mrozowska J. (red). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice.

10. Singleton P. 2000. Bakterie w Biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa.

11. Baj J., Markiewicz Z. 2012. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, 2 sprawdziany praktyczne ze sporządzania preparatów, sprawdziany pisemne (4 w semestrze), umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – 11-12 pkt;

+db – 10 pkt;

db – 9 pkt;

+dst – 8 pkt;

dst –7 pkt;

ndst – poniżej 7 pkt

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i dezynfekcji. Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia. Morfologia i cytologia bakterii. Mikroskopowa i makroskopowa morfologia drożdży. Kolokwium I (ćw. 1-2). Morfologia grzybów pleśniowych. Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu - posiew Kolokwium II (ćw. 3-4). Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu (odczyt). Metabolizm bakterii (cz. 2) - właściwości glikolityczne, lipolityczne, proteolityczne i oksydo-redukcyjne – posiew. Odczyt - metabolizm bakterii (cz. 2). Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje-posiew. Odczyt - kontrola populacji bakteryjnej. Kolokwium III (ćw. 5-6. METABOLIZM). Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia – posiew. Odczyt - Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia. Mikroflora wody i gleby – posiew. Odczyt-Mikroflora wody i gleby. Kolokwium IV (ćw. 8-11). Sprawdzian praktyczny. Zajęcia poprawkowe, odrabianie zajęć, zakończenie bloku.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (60 godz.) z wybranych technik mikrobiologicznych, prowadzone przez 15 tygodni (4 godz./ tydzień).

Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostęnianie kursów e-learningowych dostępnych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostęnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę Katedry Mikrobiologii UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 13:00, sala B-112
każda środa, 10:00 - 13:00, sala sale KM
Sławomir Borymski 10/ szczegóły
2 każda środa, 10:00 - 13:00, sala B-112
każda środa, 10:00 - 13:00, sala sale KM
Magdalena Noszczyńska, Michalina Chodór 10/ szczegóły
3 każda środa, 16:30 - 19:30, sala B-112
każda środa, 16:30 - 19:30, sala sale KM
Piotr Siupka 10/ szczegóły
4 każda środa, 16:30 - 19:30, sala B-112
każda środa, 16:30 - 19:30, sala sale KM
Magdalena Noszczyńska, Michalina Chodór 11/ szczegóły
5 każda środa, 13:15 - 16:15, sala B-112
każda środa, 13:15 - 16:15, sala sale KM
Małgorzata Pawlik, Magdalena Noszczyńska, Sławomir Borymski, Piotr Siupka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.