Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia dla biologów 01-BI-S1-1BL-13
Laboratorium (L) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Berg J.M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D.K., Murray R.K., Rodwell V.W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Edra, Wrocław

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium (15 minut) zaliczane na ocenę

2. Pisemne lub ustne repetytorium (1 godzina) zaliczane na ocenę

3. Zaliczenie zajęć- sprawozdanie i omówienie ustne wyników- aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest na ocenę.

Treści zawarte w kolokwiach, repetytoriach oraz aktywność ciągła studenta podlegają ocenie w skali 2-5.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 z ocen z kolokwiów cząstkowych oraz co najmniej 2,76 z pracy ciągłej .

Ocena ostateczna jest średnią ważoną ze średniej arytmetycznej wszystkich ocen z kolokwiów cząstkowych oraz repetytoriów (0,6) i średniej arytmetycznej z oceny pracy ciągłej studenta (0,4). Student otrzymuje zaliczenie od średniej ważonej 2,76.

Student, który uzyskał ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Reakcje barwne białek i aminokwasów.

2. Śledzenie enzymatycznej hydrolizy białka

3. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych

4. Repetytorium I

5. Kinetyka enzymatyczna

6. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym

7. Repetytorium II

8. Reakcje barwne cukrów

9. Reakcje charakterystyczne tłuszczowców

10. Oznaczanie ilościowe białka w materiale biologicznym

11.Repetytorium III

12. Zajęcia dodatkowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, metoda odwróconej klasy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 14:30, sala sale KB
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Anna Dzionek, Robert Surma 13/10 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 14:30, sala sale KB
Agnieszka Nowak 12/10 szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 11:00, sala sale KB
Daniel Wasilkowski, Anna Dzionek 12/10 szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 11:00, sala sale KB
Anna Dzionek, Ariel Marchlewicz 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.