Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Kobieta w nauce o mediach i komunikowaniu 05-DK-S1-KM10-12
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1999 (fragmenty)

Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Kobiety mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2008 (fragment)

Ch. Silling, Socjologia ciała, Warszawa 2010 (fragmenty)

M. Jeziński, M. Nowak-Paralusz, Problematyka kobieca – konteksty, Toruń 2013 (fragmenty)

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 (fragmenty)

J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008 (fragmenty)

M. Pataj, (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (fragmenty)

K. Wódź, Płeć w zwierciadle mass mediów, Dąbrowa Górnicza 2004 (fragmenty)

M. Klimowicz, A. Pacześniak, A. Wiktorska-Święcka, Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

J. Marszałek-Kawa, Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

Ł. Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania” – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych [w:] Płeć w życiu politycznym. Red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

M. Kimmel, Społeczeństwo Genderowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

P.M. Wiśniewska, Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2014.

A. Siemińska, Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

O. Kłusek, Trywializacja feminizmu. Pop—feminizm, latte-feminizm i girl power w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego, Gdańsk 2017

A. Zwoliński, Kobieta silna płeć, Kraków 2016

J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008

J. Larghero, Gdy filozofia miesza się w sprawy płci, Kraków 2017

Z. Radzik, Kościół kobiet, Warszawa 2015

S. Armstrong, Wojna kobiet, Warszawa 2015

A. Frątczak, Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym, Kraków 2015

L. Szot, Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wrocław 2013

M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Warszawa 2013 (fragmenty).

O. Białek-Szwed, Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy polskiej. Toruń 2012 (fragmenty).

M. Lisowska-Magdziarz, Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji”, Kraków 2012

A. Szczap, Kobiety i filozofia. Kontynuacja esejów subiektywnych, Zielona Góra 2016

B. Hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa 2013

S. Agaciński, Polityka płci, Warszawa 2000

J. Czernecka, Wielkomiejscy single, Warszawa 2011

K.L. Kuklińska, Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet, Warszawa 2012

materiały dostępne w repozytoriach, w tym zwłaszcza artykuły pochodzące z czasopism naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena prezentacji lub innych materiałów przygotowywanych przez studenta na zajęcia.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia.

3. Przygotowywanie materiałów wymaganych na poszczególne zajęcia. Zapoznanie się z literaturą naukową lub wybranymi przekazami medialnymi.

Możliwe do uzyskania stopnie z konwersatorium:

a) Bardzo dobry- bardzo dobra znajomość literatury podstawowej i rozumienie zagadnień z zakresu tematycznego omawianego na zajęciach oraz obserwowalnych w przekazach medialnych, wysoka aktywność podczas zajęć, a także projekt oceniony na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus;

b) Dobry- dobra znajomość literatury podstawowej i dodatkowej, średnia aktywność podczas zajęć oraz ocena projektu na poziomie dobry plus lub dobry;

c) Dostateczny – mierna znajomość literatury oraz mierna umiejętność łączenia teorii i praktyki z obszaru stanowiącego przedmiot zainteresowań w ramach konwersatorium a także ocena dostateczna z projektu badawczego.

Zakres tematów:

1. Obszary zainteresowań i metody badawcze women’s media studies.

2. Feminizm i obraz feministek we współczesnych mediach.

3. Kobieta vs mężczyzna – różnice w komunikacji interpersonalnej.

4. Stereotypy płci na przykładzie przekazów reklamowych.

5. Obraz medialny polityczki.

6. Kobieta i mężczyzna w sieci internetowej.

7. Obraz singielki w wybranych mass mediach.

8. Ciało kobiece w mass mediach.

9. Kobiety w dziennikarstwie.

10. Regulacje prawne dotyczące równości płci w mass mediach.

11. Obraz współczesnej matki w mass mediach.

12. Współczesna kobieta vs religia – obraz medialny

13. Kobieta a zjawisko celebrytyzacji

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- wystąpienia ustne

- przygotowywanie wymaganych na zajęcia materiałów

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- wykorzystanie czasopism naukowych podczas zajęć dydaktycznych

- wykorzystanie repozytoriów w realizacji zajęć dydaktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:20 - 15:50, sala 237
Katarzyna Brzoza-Kolorz 22/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.