Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WYBRANE ZAGADNIENIA MATEMATYKI ELEMENTARNEJ 0301-MT-S2-17-WZME
Konwersatorium (K) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.math.us.edu.pl/ldawidowski/studia/WZME/wzme.html
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- www.om.edu.pl

- www.omj.edu.pl

- www.skm.katowice.pl

- www.imomath.com

- www.deltami.edu.pl

- oraz wiele innych stron internetowych zawierających zagadnienia z konkursów matematycznych

Literatura dodatkowa (przykładowa, dostępna m.in. u prowadzącego):

- H. Pawłowski, Kółko matematyczne dla olimpijczyków, Turpress, Toruń, 1994.

- H. Pawłowski, W. Tomalczyk, Zadania z matematyki dla olimpijczykó, OW Tutor, Toruń, 1997.

- H. Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całeo świata, OW Tutor, Toruń, 1997.

- L. Kurlyandchik, Kącik olimpijski, Aksjomat, Toruń (seria książek składająca się z kilku części)

- L. Kourliandtchik, Wędrówki po krainie nierówności, Aksjomat, Toruń, 2006, wyd. 2.

- L. Kourliandtchik, Powró do krainy nieróności, Aksjomat, Toruń, 2001.

- L. Kourliandtchik, Słynne nieróności, Aksjomat, Toruń, 2002.

- B. Mokrski, J. Siwy, T. Szymczyk, Matematyczny sezam, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków, 2018.

- publikacje Stowarzyszenia Edukacji Matematycznej dot. m.in. Olimpiady Matematycznej.

- Seria książeczek pt.: "Matematyczne miniatury", Aksjomat, Toruń.

- Sprawozdania Komitetu Gółwnego Olimpiady Matematycznej, wydawane corocznie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest napisanie dwóch esejów na wcześniej zadane tematy:

- jednego na początku zajęć,

- drugiego na jednych z końcowych zajęć.

Tematy i terminy napisania esejów będą podane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poza spełnieniem warunku koniecznego na ocenę z zaliczenia wpływa liczba poprawnie rozwiązanych zadań podczas zajęć, tzn.:

- co najmniej 8 rozwiązanych zadań - 5.0

- co najmniej 7 rozwiązanych zadań - 4.5

- co najmniej 6 rozwiązanych zadań - 4.0

- co najmniej 5 rozwiązanych zadań - 3.5

- co najmniej 4 rozwiązane zadania - 3.0

- mniej niż 4 rozwiązane zadania - 2.0

W przypadku nie uzyskania zaliczenia poprzez rozwiązywanie zadań (tzn. nie rozwiązanie co najmniej 4 zadań) na jednych z ostatnich zajęć studenci mają możliwość napisania kolokwium. Uzyskanie z nigo co najmniej 50% możliwych punktów skutkuje zaliczeniem ćwiczeń na ocenę 3.0 (w tej sytuacji warunek konieczny, tzn. napisanie dwóch esejów również musi być spełniony).

Zakres tematów:

1. Wybrane twierdzenia geometryczne (tw. Pitagorasa, tw. Menelaosa, tw. Cevy, tw. Ptolemeusza, i.in.).

2. Kalsyczne nierówności.

3. Równania funkcyjne.

4. Nierówności związane z bokami trójkąta.

5. Podstawienia trygonometryczne.

6. Iloczyn skalarny wektorów.

7. Ciągi jednomonotoniczne.

8. Równanie Pella.

9. Kongruencje i chińskie tw. o resztach.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć studenci rozwiązują na tablicy zadania (przekazane im wcześniej przez prowadzącego). W zadaniach geometrycznych mogą korzystać z programu GeoGebra. Każde zadania jest potem omawiane.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 14:00, sala 535
Łukasz Dawidowski 15/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.