Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II w Katedrze Biochemii 01-BT-S1-1BT-10.BCH
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne; bazy danych oraz specjalistyczne portale naukowe.

Wskazane przez promotora podręczniki i artykuły uzupełniające wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie potrafi dyskutować.

W czasie trwania laboratorium prowadzący w sposób ciągły ocenia aktywność i zaangażowanie studenta w realizację wyznaczonych zadań, ocenia jego dociekliwość, wnikliwość i racjonalność wykonania, zwraca uwagę na poprawność merytoryczną zgromadzonych materiałów źródłowych.

Zaliczenie końcowe/praca licencjacka

Ocenie podlega wartość merytoryczna i formalna poprawność pracy licencjackiej:

bardzo dobry – praca licencjacka jest przygotowana samodzielnie, w przemyślany i logiczny sposób. Nie zawiera błędów merytorycznych i edytorskich.

dobry – praca licencjacka jest przygotowana poprawnie, w przemyślany i logiczny sposób. Zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie.

dostateczny – praca licencjacka jest niekompletna, przygotowana niestarannie, zawiera nieliczne błędy merytoryczne i redakcyjne.

niedostateczny – praca licencjacka nie spełnia wymagań merytorycznych i formalnych.

Pracę student przygotowuje samodzielnie i przedstawia ją promotorowi w wyznaczonym terminie.

Zakres tematów:

Wykaz tematów realizowanych w ramach pracowni licencjackiej:

1. Wykorzystanie wybranych molekularnych sensorów wolnych rodników tlenowych do oceny wpływu białek opiekuńczych Hsp70 na równowagę wolnorodnikową w komórkach nowotworowych

2. Model AEM3D w badaniach ekosystemów wodnych

3. Zastosowanie systemu Crisp/Cas w terapii genowej

4. Otrzymywanie kwasu 3-hydroksypropionowego metodami biotechnologicznymi i jego zastosowanie

5. Wydzieliny korzeniowe - skład chemiczny, mechanizmy wydzielania i rola w procesach rozkładu ksenobiotyków w środowisku

6. Zastosowanie epigenetyki w biotechnologii

7. Degradacja jodowych związków kontrastowych

8. Wirofagi - nowe elementy biologiczne

Metody dydaktyczne:

Nauka i pomoc w wyszukiwaniu i studiowaniu literatury z zakresu realizowanego tematu pracy. Ocena przydatności zgromadzonej literatury do pisania pracy i dyskusja problemów naukowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 17:00, sala sale KB
Andrzej Woźnica, Izabela Greń, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Nowak, Urszula Guzik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.