Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia strukturalna 01-BT-S1-BS02
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Bańkowski E. 2016. Biochemia wyd. 3. Edra Urban & Partner. Wrocław

Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

Granner D. K., Murray R. K., Rodwell V. W. 2018. Biochemia Harpera. PZWL. Warszawa

Uzupełniająca:

Brown T. A. 2012. Genomy. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia z części laboratoryjnej (w formie pytań otwartych) odbywają się na początku zajęć.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie w skali 0-5 pkt. z przeskokiem co 0,25 pkt.

Aktywność ciągła studenta w ramach laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-2 pkt. z przeskokiem co 0,25 pkt. gdzie:

2 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z kolokwiów i aktywności ciągłej:

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Budowa, podział i właściwości aminokwasów. Peptydy naturalne, wiązanie peptydowe.

2. Reakcje charakterystyczne białek. Budowa przestrzenna, klasyfikacja i właściwości białek.

3. Reakcje barwne cukrów. Budowa, klasyfikacja i własności monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

4. Budowa i własności kwasów nukleinowych. Struktura i rodzaje kwasów nukleinowych. Komplementacja zasad (wzory). Struktura materiału genetycznego u Procaryota i Eucaryota. Budowa rybosomów.

5. Analiza jakościowa tłuszczów. Budowa, właściwości i podział kwasów tłuszczowych oraz tłuszczy. Budowa błon biologicznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji. Zajęcia odbywają się w sali C-154 Katedry Biochemii, ul Jagiellońska 28.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych zostaną przesłane na adres e-mail (zdeklarowany w systemie USOS) każdego studenta.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.Zaległe kolokwium należy napisać w terminie 7 dni od końcowej daty zwolnienia lekarskiego, w godzinach konsultacji pracowników prowadzących dane ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:00 - 17:00, sala sale KB
Izabela Greń 15/11 szczegóły
2 każda środa, 14:00 - 17:00, sala sale KB
Bożena Nowak 9/11 szczegóły
3 każdy czwartek, 10:00 - 13:00, sala sale KB
Bożena Nowak 11/11 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:00 - 13:00, sala sale KB
Anna Dzionek 9/11 szczegóły
5 każdy czwartek, 13:45 - 16:45, sala sale KB
Anna Dzionek 8/11 szczegóły
6 każdy czwartek, 13:45 - 16:45, sala sale KB
Bożena Nowak 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.