Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny spec. II: Filozofia analityczna 05-FI-S2-103
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wns/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Ayer A.: Filozofia XX wieku, Warszawa 1997.

Hempoliński M.: Brytyjska filozofia analityczna. Warszawa 1974.

Nowaczyk A. Filozofia analityczna. Warszawa 2008.

Szubka T., Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia. Wrocław 2009.

R. Urbaniak, Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej. Lublin 2016.

Woleński J.: Kierunki i metody filozofii analitycznej, w: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, zebrał i opracował J.Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30 - 77.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Zostaną podane zagadnienia egzaminacyjne. By otrzymać oceny 4.5-5 konieczna jest obecność na 2/3 zajęć.

Zakres tematów:

1) Ogólna charakterystyka filozofii analitycznej.

2) G. Frege: badanie liczby jako przykład posłużenia się metodą analizy.

3) B. Russell: „logiczny mikroskop” analizy.

4) G. E. Moore: zdrowy rozsądek i analiza.

5) L. Wittgenstein: semantyka i ontologia "Traktatu", koncepcja języka i filozofii w "Dociekaniach filozoficznych".

6) R. Carnap: filozofia jako analiza języka nauki.

7) G. Ryle: tropienie błędów kategorialnych.

8) J. L. Austin: analiza języka potocznego.

9) P. F. Strawson: koncepcja analizy konektywnej.

10) D. Lewis: koncepcja światów możliwych.

11) Krytyczne spojrzenie na filozofię analityczną.

Metody dydaktyczne:

wykład wraz z prezentacją udostępnianą na platformie Centrum Kształcenia na Odległość https://el.us.edu.pl/wns/

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 316
Gabriela Besler 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)