Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna II Katedry Zoologii 01-BI-S2-PSII02.2
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Piśmiennictwo specjalistyczne dla każdej grupy owadów - udostępniane przez każdego z prowadzących

Wybrane artykuły z zoologicznych czasopism naukowych: European Journal of Entomology, Zootaxa, Fragmenta Faunistica, Annales Zoologici, Zoological Journal, Zoomorphology, Insect Systematics and Evolution, Systematic Entomology

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra - student aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, w dyskusji na zajęciach, zadaje pytania do omawianego materiału świadczące o wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć, rozumie realizowane zagadnienie i mechanizm analizowanego procesu.

Ocena dobra plus student aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, zadaje pytania do omawianego materiału świadczące o wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć, rozumie realizowane zagadnienie i mechanizm analizowanego procesu.

Ocena dobra - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytanie na zajęciach; rozumie realizowane zagadnienie, mechanizm analizowanego procesu, potrafi zaplanować i przygotować się do samodzielnego wykonywania czynności badawczych.

Ocena dostateczna plus - student potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie dotyczące zajęć, nie bierze aktywnego udziału w dyskusji, zadania praktyczne realizuje z pomocą prowadzącego

Ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego rozwiązania analizowanego problemu, nie wykazuje aktywności w dyskusji i w trakcie realizacji zadań praktycznych.

Ocena niedostateczna - student nie jest przygotowany do wykonania zaleconego zadania, nie rozumie jego sensu, nie rozumie także podstawowych pojęć z zakresu objętego tematyką pracowni .

Po każdym bloku łączna maksymalna liczba punktów = 15 pkt.

15 pkt – bdb

14-13 pkt – db+

12 pkt – db

10-11 pkt – dst+

8 pkt – dst

7 pkt – ndst

Zakres tematów:

Moduł zapoznaje studenta ze specyfiką i kierunkami badań prowadzonych w Katedrze Zoologii. W czasie zajęć laboratoryjnych student zapoznawany jest z poszczególnymi etapami procesu badawczego. Szczególną uwagę zwraca się na specyfikę metodologii badań w zakresie entomologii, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii owadów, systematyki, taksonomii i ewolucji owadów oraz zoocenologii i zoogeografii. Przekazywane i ćwiczone treści obejmują:

1. Metody gromadzenia dokumentacji naukowej;

2. Preparowanie owadów z różnych rzędów.

3. Mszyce (Aphidoidea) – cechy morfologiczne przydatne w identyfikacji i konstruowaniu kluczy do oznaczania; techniki preparowania mszyc; doskonalenie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania - oznaczanie mszyc.

4. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) – cechy morfologiczne przydatne w identyfikacji i konstruowaniu kluczy do oznaczania; techniki preparowania pluskwiaków; doskonalenie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania - oznaczanie pluskwiaków.

5. Graficzna dokumentacja owadów do pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

Dopasowane do tematu pracy magisterskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 20:00, sala sale KZ
Jacek Gorczyca, Karina Wieczorek, Piotr Węgierek 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)