Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (część 1) 06-PE-EWP-S1-05
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bogdanowicz M. (2004) Metoda Dobrego Startu. Warszawa.

2. Brzezińska A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań.

3. Cieszyńska J. (2005) Nauka czytania krok po kroku. Kraków.

4. Handzel Z. ( ) Dyktanda graficzne. Gdańsk.

5. Kościowa M. (1991). Moje metody pracy w klasie pierwszej. Warszawa.

6. Kita M. (2001).Testy z wiedzy o języku polskim. Warszawa.

7. Majchrzak I. (1995). Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Warszawa.

8. Rocławski B. (2005). Słownik ortograficzno-ortofoniczny. Gdańsk.

9. Zakrzewska B. (2010). Kombinatoryka wyrazowa. Gdańsk.

10. Zakrzewska B. (2011). Kombinatoryka zdaniowa. Gdańsk.

Literatura uzupełniajaca:

1. Barańska M. (2012). Wchodzi Stach na dach – rysowane wierszyki. Gdańsk.

2. Bogdanowicz. M. (2011). Przygotowanie do nauki pisania. Gdańsk.

3. Filipiak-Kudasik I. (2009). Suwaki terapeutyczne. Pociągi. Gdańsk.

4. Filipiak-Kudasik I. (2009). Suwaki terapeutyczne. Tarcze. Gdańsk.

5. Filipiak-Kudasik I. (2009). Suwaki terapeutyczne. Windy. Gdańsk.

6. Furmański J. (2009). Wzory dyktand graficznych. Gdańsk.

7. Handzel Z. (2010). Loteryjki sylabowe. Gdańsk.

8. Szczepańska A. (2010) Zwierzaki figuraki. Gdańsk.

9. Zakrzewska B. (2011). Czytanie treningowe. Gdańsk.

10. Zelker R. (2010). Dyktanda symetryczne. Gdańsk.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie umiejętność właściwego przygotowania prac projektowych zgodnie z elementami toku metodycznego a także pomysłowość i różnorodność w planowaniu sytuacji dydaktycznych.Istotna będzie również znajomość literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Cele i treści edukacji polonistycznej w klasach początkowych.

2. Determinanty aktywności werbalnej dziecka rozpoczynającego edukację początkową w klasie I.

3. Gotowość do nauki czytania i pisania – analiza ćwiczeń rozwijających gotowość psychomotoryczną.

4. Motywowanie uczniów do podejmowania prób samodzielnego czytania.

5. Metody początkowej nauki czytania: metoda analityczna, syntetyczna, analityczno-syntetyczna, globalna.

6. Metody eksperymentalne wspomagające naukę czytania i pisania: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda glottodydaktyczna B. Rocławskiego, metoda odimienna I. Majchrzak, metoda globalna G. Domana, metoda sylabowa J. Cieszyńskiej.

7. Formy początkowej nauki czytania, cechy dobrego czytania.

8. Rozumienie czytanego tekstu według J. Bałachowicz – ćwiczenia w samodzielnym konstruowaniu pytań do analizy tekstu.

9. Diagnozowanie umiejętności czytania na poziomie technicznym – testy szybkiego czytania i na poziomie rozumienia czytanego tekstu.

10. Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania.

11. Modelowanie dźwiękowej struktury wyrazu – zabawy z alfabetem ruchomym.

12. Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym – ocena tekstu dziecięcego na poziomie graficznym.

13. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych uczniów najmłodszych.

14. Ćwiczenia w samodzielnym pisania wzorów elementarzowych.

15. Analiza wybranych elementarzy do kształcenia zintegrowanego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 108
Małgorzata Mnich 25/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 108
Małgorzata Mnich 26/26 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:00, sala 108
Małgorzata Mnich 25/26 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, sala 108
Małgorzata Mnich 26/26 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala 108
Małgorzata Mnich 18/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)