Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja w instytucjach penitencjarnych 06-PE-RT-S1-08
Wykład (W) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Arends R. I., Uczymy się nauczać. Warszawa 1994

Iwanicki H. Możliwości praktyczne edukacji uczniów szkół przywięziennych, Szkoła Specjalna, Nr 1, Styczeń/Luty 2007

Iwanicki H. Rola, znaczenie i zadania szkolnictwa przywięziennego, Szkoła Specjalna, Nr 1, 2004

Iwanicki H. Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności, Szkoła Specjalna, Nr 3 (254) 2010

Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Machel Henryk., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Kraków 2006. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Sopot 2013

Szymanowska A., Więzienie i co dalej? Warszawa 2003

Widelak D., Edukacja osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. W: Jasiński Z., Mudrecka I. (red), Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole 2004

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: praca pisemna o resocjalizacyjnych funkcjach kształcenia osadzonych.

W pracy będą oceniane takie elementy jak: syntetyczność ujęcia problemu, odwołania do badań, zwięzłość i logika wywodu.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka systemu penitencjarnego

2. Współczesne przesłanki kształcenia osób dorosłych

3. Zasady nauczania resocjalizującego a zasady nauczania osób dorosłych. Cele kształcenia osób dorosłych, cele edukacji w resocjalizacji - analiza porównawcza.

4. Edukacja osadzonych jako środek oddziaływania penitencjarnego – przesłanki stosowania

5. Historia rozwoju kształcenia w zakładach karnych

6. Specyfika nauczania osadzonych

7. Indywidualizacja nauczania osadzonych

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:15 - 16:45, sala 206
Andrzej Czerkawski 32/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)