Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Relacje mediów i polityki w Hiszpanii 05-PO-S1-KM9.12
Konwersatorium (K) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Churska-Nowak K., Kuś M., Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011;

2. Dobek-Ostrowska B., Kuś M., Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007;

3. Głuszek D., Media w baskijskiej wspólnocie autonomicznej, Zeszyty Prasoznawcze, NR 1-2 2004;

4. Głuszek-Szafraniec D., Wpływ autonomii na rozwój mediów baskijskich i katalońskich [in:] M. Adamik-Szysiak and E. Godlewska (ed.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach, UMCS, Lublin 2014

5. Głuszek-Szafraniec D., Media regionalne we współczesnej Hiszpanii, [in:] S. Michalczyk, D. Krawczyk (ed.), Media a środowisko społeczna. Dylematy teorii i praktyki, T.III, Katowice-Gliwice 2014

6. Jaroszyk J., System medialny Hiszpanii, [w:] J. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa 2008;

7. Kuś M., System medialny Hiszpanii [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Media masowe na świecie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006

8. Kuś M., Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocałw 2013

9. Manganas N., Mass-Mediated Social Terror in Spain, PURDUE, Volume 9 (2007) Issue 1 [http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1021&context=clcweb ]

10. Martín de la Guardia R.M., Przedsiębiorstwa medialne i prasa masowa w Hiszpanii w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Studia z teorii komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999;

11. Perez López P., Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975-1995 [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998

12. Sajna R., (2006), Media hiszpańskie, Toruń: Wyd. Adam Marszałek;

13. D. Głuszek-Szafraniec, Media w hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, Tom 59 Nr 3 (227), Kraków 2016, ISSN 0555-0025, e-ISSN 2299-6362 (współ. Zuzanna Waleczek).

14. D. Głuszek-Szafraniec, Cybermedia w Kraju Basków, Katalonii i Galicji – przestrzeń dla dziennikarstwa zaangażowanego, w: Rozwój Internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

15. D. Głuszek-Szafraniec, Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych, Pogranicze. Studia Społeczne, T. 29, 2017, s. 95-122, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5669

16. D. Głuszek-Szafraniec, Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym – strategie wydawnictw prasowych w epoce digitalizacji, w: Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, Z. Oniszczuk (red.), Katowice 2015, s. 67-83, ISBN 978-83-8012-570-4.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i znajomości tematyki omawianej na zajęciach.

Możliwość wprowadzenia kolokwium końcowego (50%+1 poprawnych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Zakres tematów:

1. Zarys sytuacji polityczno-społecznej w Hiszpanii od wojny domowej do końca dyktatury gen. Francisco Franco.

2. Zmiany polityczno-społeczne w okresie transformacji w Hiszpanii po śmierci generała Francisco Franco.

3. Reforma terytorialno-ustrojowa i jej wpływ na kształtowanie się systemu medialnego w Hiszpanii.

4. Polityka językowa wspólnot autonomicznych i wpływ na kształtowanie się mediów w regionach separatyzujących.

5. Charakterystyka głównych sektorów medialnych w Hiszpanii pod kątem podziałów socjopolitycznych.

6. Praktyki polityczne względem telewizji publicznej w Hiszpanii. Model spolaryzowanego pluralizmu.

7. Pierwsza kampania wyborcza w telewizji - nowe zasady komunikowania politycznego.

7. Wpływ terroryzmu ETA na wolność mediów w Hiszpanii.

8. Mediatyzacja zamachu z 11 marca 2004 roku.

Metody dydaktyczne:

*Metoda podająca z użyciem prezentacji multimedialnych

*Dyskusja moderowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:20 - 15:50, sala 239
Dagmara Głuszek-Szafraniec 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.