Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kościoła - nowożytność i czasy najnowsze 11-KRK-TZ-006
Ćwiczenia (C) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Teksty źrółowe:

Dokumenty soborów powszechnych, T. IV (1511-1670): Lateran V, Trydent, Watykan I, opr. A. Baron i H. Pietras, Kraków 2004.

Galilei G., Listy kopernikańskie, Tarnów 2006.

Głowa S., Bieda I., Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań, 1988.

Loyola I., Ćwiczenia duchowne, Kraków 2002.

Małgorzata de Valois, Pamiętniki, przeł. I. Dewitz, Warszawa 1968.

Sale G., Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi. Dokumenty z tajnego archiwum watykańskiego

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza dwa kolokwia. Średnia ocena, uzyskana z kolokwiów, wpływa na zaliczenie ćwiczeń.Na koncowy stopień wpływa również aktywność studenta w przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń.

Prowadzący jest do dyspozycji studenta:

pod adresem mailowym - holszar@poczta.onet.pl

oraz

na dyżurze w czwartek, 11.30-13.00, sala 303/4.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują nastepujące tematy:

Część pierwsza - Nowożytność:

1. Misje katolickie od XV-XIX wieku.

2. Reformacja.

3. Wojna i pokój. Konflikty religijne w latach 1517-1648.

4. Świat po reformacji: Sobór Trydencki (1545-1563) – konfesjonalizacja.

5. Zakony w dobie potrydenckiej.

6. Kościół wobec nauki.

7. Kościół wobec nurtów ascetyczno-mistycznych.

8. „Przystosowania” katolickiego oświecenia – febronianizm i józefinizm.

9. Między masonerią a Rewolucją Francuską.

10. Restauracja katolicka – między ultramontanizmem a katolickim liberalizmem.

11. Sobór Watykański I (1869-1870) – ogłoszenie zasady autorytetu

w obliczu zjednoczenia Włoch.

12. Kulturkampf. Trudna relacja państwa protestanckiego

i Kościoła Katolickiego w epoce bismarckowskiej.

13. Samodzierżawie. Absolutyzm carski w odniesieniu do Kościoła.

14. Rzeczy nowe”. Początki nauki społecznej Kościoła katolickiego.

15. Rozwój życia zakonnego na gruncie europejskim i polskim w XIX wieku.

Cześć druga - Współczesność:

1. Wiek ideologii. Kościół wobec faszyzmu, komunizmu i nazizmu.

2. Papieże a pierwsza i druga wojna światowa.

3. „Świadkowie wiary”. Męczennicy XX wieku.

4. Encykliki społeczne papieży w XX i XXI wieku

5. Aggiornamento. Sobór Watykański II. Uwspółcześnienie Kościoła

6. Papieże epoki soborowej. Od Piusa XII do Benedykta XVI

7. „Wolny rynek idei”. Kościół wobec sił odśrodkowych

8. „Ferment laikatu”. Epoka ruchów chrześcijańskich

9. Konkordaty i układy kościelno-państwowe

10. Gdy Kościół staje się państwem

11. Ruch ekumeniczny.

12. „Wszyscy przeciwko wszystkim”. Papieskie wypowiedzi o współczesnej wojnie.

13. Chrześcijanie „europejskiego” Wschodu po upadku komunizmu.

14. „Ad gentes divinitus”. Działalność misyjna Kościoła w epoce najnowszej.

15. Apostolskie podróże papieży naszych czasów.

16. Kościół współczesny a wyzwanie kultur. Inkulturacja – nowa ewangelizacja.

17. Nowe media i Kościół.

18. Globalizacja jako wyzwanie Kościoła w XXI wieku.

19. „Staranie się o sprawiedliwość”. Papieskie wystąpienia na temat państwa.

20. „Zrasta się to, co tworzy całość”. Kościół wobec integracji europejskiej.

21. „Rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra”.

Czy papież może abdykować?

22. Sede vacante i wybór papieża. Kto rządzi Kościołem?

Metody dydaktyczne:

Student analizuje treść źródeł pod kątem problemów i pytań, posługując sie podręcznikiem:

Olszar H., Historia Kościoła Powszechnego. Od nowożytnoci do współczesności. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2015, ss. 309.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 19:15 - 20:45, sala 203/3
Damian Bednarski 17/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.