Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola fizjoterapii we wsparciu rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 12P-EO-NP-8RFWOA
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Baran J., Cierpiałowska T., Mikrut A. (red): Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011;

Dyduch E.: Rola wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełno-sprawnością intelektualną w wieku

przedszkolnym. [W:] Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób

z niepełnosprawnością. (Red.) J. Baran, T. Cierpiałowska, A. Mikrut. Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2011

Majewicz P.: Dysfunkcje narządów ruchu. [W:] Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży – perspektywa kliniczna. (Red.). W. Pilecka. Seria: Psychologia Wydaw. UJ, Kraków 2011

Grzywniak C.: Diagnozowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w nauczaniu zintegrowanym. [W:] Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Red. I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska. Wydaw.

Naukowe UP, Kraków 2010

Wojnarowska A., Bogdanowicz M.: MDS – Zajęcia właściwe – ćwiczenia ruchowo-słuchowe-wzrokowe. „Bliżej Przedszkola” 2011

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r. nr 68, poz. 587) // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 11, dod. S. 9-10

Wolska D.: Postępy w terapii dziecka ze spektrum autyzmu – analiza zmian w wybranych obszarach rozwojowych. [W:] Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności. (Red.) Żółkowska T. Wydaw. US,

Szczecin 2011

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytania z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

Anatomia i fizjologia układu nerwowego w kontekście deficytów i nieprawidłowości rozwojowych w niepełnosprawności intelektualnej. Podstawy psychiatrii i psychopatologii.

Podstawy neurologii.

- Niepełnosprawność intelektualna a zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone.

- Narzędzia do monitorowania stanu zdrowia dzieci. Wybrane badania laboratoryjne, radiograficzne lub inne badania diagnostyczne służące ocenie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

- Etiologia niepełnosprawności intelektualnej.

- Niepełnosprawność intelektualna w medycznych klasyfikacjach nozologicznych (ICD, DSM) i

klasyfikacji funkcjonalnej (ICF).

Klasyfikacje przyczyn niepełnosprawności intelektualnej.

- Aberracje chromosomowe strukturalne i liczbowe związane z niepełnosprawnością intelektualną.

- Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.

- Przebieg procesów poznawczych: uwaga, pamięć, myślenie.

- Podmiotowość i autonomia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Funkcjonowanie rodzin wychowujących i opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

- Mocne i słabe strony osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnych badaniach naukowych.

Metody dydaktyczne:

-analiza materiałów źródłowych

-projekty zajęć

-metody problemowe: metody aktywizujące-dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)