Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M01_Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe 06-PS-NM-201
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Aleksandrowicz J(1997): Zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (wg. ICD-10). Kraków: Collegium Medicum.

2. Butcher J.N., Hooley J.,Mineka S. (2017): Psychologia zaburzeń Buchter J, N, Hooley J.M, Mineka S.: Psychologia zaburzeń, GWP: Gdańsk, 2017

3. Cierpiałkowska ,L: Psychopatologia, Scholar, 2013.

4. Danilewska, J.(2002). Agresja u dzieci-szkoła porozumienia, WSiP;

5. Millon T, Roger D, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, 2005

6. Cierpiałkowska L., Soroko E,: Zaburzenia osobowości. Problem diagnozy klinicznej, 2014

7. Klasyfikacja zab.psych i zab.zach ICD 10, kryteria dgn DSM5

8. Clarkin J, F; Fonagy P, Gabbard G: Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, UJ, 2013

9. Siemaszko A. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych.

10. Stanik, J.M. (2013). Psychologia sądowa. Podstawy. Badania. Aplikacje. Warszawa: PWN

11. Wolińska,J.M (2004).Agresywność młodzieży problem indywidualny i społeczny. Lublin: UMCS

Metody i kryteria oceniania:

Rygory zaliczenia:

Aktywna obecność (możliwe 2 nieobecności na zajęciach);

Prezentacje na zajęciach (multimedialne, postacie fikcyjne, literackie, historyczne a zab. osobowości) praca w parach na zajęciach, prezentacje studiów

Zaliczone kolokwium

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku, aktywność na zajęciach

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,50 test wiadomości;

0,50 studium przypadku

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Zaburzone zachowanie - co rozumiemy pod pojęciem anormalności. Zaburzenia osobowości a zaburzenia lękowe - ogólna charakterystyka. Klasyfikacje, Kryteria diagnostyczne ICD 10, DSM 5.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy zaburzeń osobowości.

4. Wybrane koncepcje zaburzeń osobowości.

5. Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość schizoidalna i schizotypowa.

6. Specyficzne zaburzenia osobowości: osobowość paranoiczna, borderline.

7. Specyficzne zaburzenia osobowości: narcystyczna, histroniczna.

8. Specyficzne zaburzenia osobowości: asocjalna.

9. Specyficzne zaburzenia osobowości: lękowa i obsesyjno-kompulsywna, zależna.

10. Psychologia zaburzeń lękowych - psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę. Mechanizmy psychologicznego funkcjonowania. Analiza studium przypadku.

11. Zaburzone zachowanie spowodowane używaniem alkoholu- implikacje rodzinne (współuzależnienie).

12. Zaburzenie stresowe pourazowe – katastrofy masowe, interwencja kryzysowa.

13. Zachowania agresywne. Definicje agresji. Klasyfikacje. Geneza agresji i agresywności w świetle badań i poglądów psychologicznych. Model przyswajania i przetwarzania informacji w sytuacjach społecznych (N.R.Crick, K.A.Dodge) oraz jego wykorzystanie w kontekście wyjaśniania zachowań agresywnych. Wpływ grupy społecznej na zachowania agresywne

14. Kolokwium, konsultacje

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

analiza dokumentacji, studia przypadków, prezentacje multimedialne, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:45 - 19:15, sala 107
Barbara Leśniak 27/26 szczegóły
2 każda środa, 19:30 - 21:00, sala 107
Barbara Leśniak 22/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.