Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 2. Teoria i praktyka w terapii Gestalt 06-PS-SM-102.07
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.mojamoralnosc.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Clarkson, P., Mackewn, J. (2008). Fritz Perls. Gdańsk: GWP.

Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J. (2016). Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Ginger, S. (2004). Gestalt. Sztuka kontaktu. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co.

Grzesiuk, L. (2006). Psychoterapia. Teoria (t.1). Warszawa: Eneteia.

Houston, G. (2006). Gestalt. Terapia krótkoterminowa. Gdańsk: GWP.

Kepner, J. I. (1991). Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Paruzel-Czachura, M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Sopot: GWP.

Paruzel-Czachura, M., Konieczniak, B. (2019). Psychoterapia Gestalt w Zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (128), 175-189.

Passons, W. (1985). Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Perls, F. (2019). Terapia Gestalt (tłum. M. Paruzel-Czachura, B. Konieczniak). Warszawa: PWN.

Sills, Ch., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

DODATKOWA:

Fagan, J., Shepherd, I. L. (red.) (1973). What Is Gestalt Therapy? New York: Harper&Row.

Janowski, M., Biedrycka, M. (2014). Skuteczność psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi. Psychoterapia, 4 (171), 63-75.

Mann, D. (2010). Gestalt therapy. 100 key points & techniques. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Mellibruda, J. (2009). Teoria i praktyka terapii Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Paruzel, M. (2010). Odnajdywanie wolności i sensu życia w psychoterapii Gestalt, [w:] Psychologia bliżej bycia. Inspiracje egzystencjalne, (red.) M. Śniarowska-Tlatlik, Kraków: Wydawnictwo: AT Group Sp. z o.o.

Paruzel-Czachura, M., (2013). Psychoterapia Gestalt i jej ontologiczne źródła. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 23(2013), 131-150.

Paruzel-Czachura, M., (2013). Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt. Psychoterapia 3 (166), 13-24.

Perls, F. S. (2002). Wokół śmietnika. Warszawa: Zysk i S-ka.

Perls, F. (1978). Finding self through Gestalt Theraphy. Gestalt Journal, 1(1), 54-73.

Polster, E., Polster, M. (1974). Gestalt Therapy Integrated. New York: Brunner/ Mazel.

Smith, W.L. (red.) (1977). The Growing Edge of Gestalt Therapy. New York: The Citadel Press.

Stevens, O. (red.) (1975). Gestalt is. Utah: Real People Press.

Wagner-Moore, L. (2004). Gestalt therapy: past, present, theory, and research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, 41 (2), 180-189.

Zinker, J. (1991). Twórczy proces w psychoterapii Gestalt. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Żłobicki, W. (2008). Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. Kraków: Impuls.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry – 4 obecności + tłumaczenie/inna praca

Dobry plus – 3 obecności + tłumaczenie/inna praca

Dobry – 3 obecności

Dostateczny plus – 2 obecności

Dostateczny – 1 obecność

Zakres tematów:

Źródła psychoterapii Gestalt (filozofia H. Bergsona, M. Bubera, M. Heideggera, E. Husserla, P. Tillicha, S. Kierkegaarda, M. Schellera, J. Smutsa i filozofia Wschodu);

Twórcy psychoterapii Gestalt (Fritz Perls, Laura Perls, Paul Goldman oraz Ralph Hefferline);

Pomoc psychologiczna w nurcie psychoterapii Gestalt;

Zasady psychoterapii Gestalt (zasada holizmu, tworzenia i domykania postaci, spotkania między pacjentem a terapeutą na poziomie Ja-Ty, odpowiedzialności, tu-i-teraz, świadomości swych myśli, ciała i uczuć);

Pojęcie zdrowia i choroby w ujęciu Gestalt;

Relacja terapeutyczna w podejściu Gestalt;

Siedmiostopniowy cykl doświadczenia (cykl Zinkera) i jego zaburzenia;

Mechanizmy obronne (desensytyzacja, defleksja, introjekcja, projekcja, retrofleksja, egotyzm, konfluencja);

Techniki terapeutyczne (praca ze świadomością, metoda fenomenologiczna, aktywne eksperymentowanie, psychodrama, praca na dwóch krzesłach i inne);

Praca z ciałem w Gestalcie;

Praca ze snem w Gestalcie;

Analiza studiów przypadku w nurcie Gestalt;

Innowacyjność psychoterapii Gestalt i jej ograniczenia;

Wykorzystanie psychoterapii Gestalt w praktyce (do kogo jest skierowana psychoterapia Gestalt);

Etyczne wymogi nałożone na psychoterapeutów, warunki szkolenia;

Metody dydaktyczne:

Praca warsztatowa, praca w grupie oraz indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 6
co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 6
Mariola Paruzel-Czachura 27/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.