Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Butcher J.N., Hooley J.M., Mineka S. (2017) Psychologia zaburzeń. Warszawa, GWP.

2. Carson R., Butcher J., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk. GWP.

3. Cierpiałkowska L.(2017).Psychopatologia. Warszawa .Wydawnictwo Naukowe Scholar

4. Meyer R. (2003). Psychopatologia. Gdańsk. GWP.

5. Morrison J. (2016) DSM-5 bez tajemnic. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Seligman M, Walker E., Rosenhan D. (2003). Psychopatologia. Warszawa. Zysk i S-ka.

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy (egzamin pisemny - pytania jednokrotnego, wyboru, wielokrotnego wyboru i uzupełnień)

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka psychologii klinicznej jako nauki stosowanej

- Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia

- Historia psychologii klinicznej jako samodzielnej dyscypliny naukowej

- Psychologia kliniczna a psychopatologia

- Związki psychologii klinicznej z psychiatrią, pedagogiką i innymi dyscyplinami nauki.

2. Pojęcie normy, normalności i zdrowia w psychologii klinicznej

- Kontrowersje wokół pojęcia normy psychicznej.

- Próba zdefiniowania pojęć: zaburzenie psychiczne, dysfunkcja psychiczna, choroba psychiczna i nienormalność

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

3. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej (na podstawie analizy studiów przypadków).

- Struktura procesu diagnozowania

- Metody diagnostyczne i metody badań naukowych

- Synteza wyników.

4. Lęk i zaburzenia nerwicowe - lęk odczuwany (część 1)

- Postacie zaburzeń lękowych o charakterze lęku odczuwanego (zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie z napadami paniki, agorafobia, fobia społeczna)

- Modele terapeutyczne w świetle współczesnej , psychologiczno - psychiatrycznej

5. Lęk i zaburzenia nerwicowe (część 2)

- Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

- Zaburzenie stresu pourazowego

6. Lęk i zaburzenia nerwicowe – lęk domniemany (zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia z objawami somatycznymi)

- Postacie zaburzeń lękowych o charakterze lęku domniemanego

- Modele terapeutyczne w świetle współczesnej literatury psychologiczno - psychiatrycznej

7. Schizofrenia

- Zaburzenie procesów poznawczych, emocji, intelektu i zachowania w psychozach.

8. Zaburzenia nastroju (afektywn o postaci jednobiegunoweje) – przegląd stanowisk teoretycznych wyjaśniających pochodzenie zaburzeń depresyjnych, patomechanizm i podstawowa symptomatologia ; zróżnicowanych postaci depresji ( depresja na podłożu psychogennym, endogennym, somatycznym). Główne współczesne kierunki leczenia.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala aula
Izabela Rajska-Kulik 137/136 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.