Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii sądowej 06-PS-SM-031
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązująca do egzaminu znajduje się w repozytorium na platformie moodle. Poniższy wykaz to literatura fakultatywna.

Ackerman M.J., Podstawy psychologii sądowej. Wyd. GWP, Sopot 2005

Ciosek M. (2003): Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001

Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A.: Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014

Gierowski J.K. Szymusik A. (1996) Postępowanie cywilne i karne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wyd. UJ.Kraków

Gierowski J.K., Jaśkiewicz – Obydzińska T., Najda M.: Psychologia w postępowaniu karnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010

Gierowski K., Jaśkiewicz – Obydzińska T Njada M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Lexis Nexis. Warszawa

Gruza E. (2009): Psychologia sądowa dla prawników. Wyd. Wolters Kluwer Polska – OFICYNA

Lipczyński A.: Psychologia sądowa. Wyd. Diffin, Warszawa 2007

Marten Z. (1990) Wstęp do Psychologii sądowej Wyd. UŚl. Katowice

Memon A. Vrij A. Bull R(2003) Prawo i psychologia. Gdańsk GWP

Stanik J. M.: Psychologia sądowa. Wyd. PWN, Warszawa 2013

Stanik J.M. ( red); (1985) Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym. Katowice

Stanik J.M. (1997) Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa

Stanik J.M. Roszkowska A (2009) Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach, Wyd. UŚl

Stanik J.M., Majchrzyk Z. (red.):Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych. Wyd. Anima, Katowice 2001

Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz- Wiśniewska

Wójcikiewicz J. (red.): Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Wyd. Wolters Kluwe, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu po uzyskaniu wpisu z ćwiczeń

Egzamin w 1 terminie ma formę pisemną. Składa się z pytań testowych, pytań otwartych oraz pytania opisowego.

Egzaminy w kolejnych terminach mają formę ustną i składają się z pytań otwartych oraz pytania opisowego.

Zakres tematów:

1. Pozapsychologiczne ramy funkcjonowania człowieka.

2. Terapia a Diagnoza - - miejsce psychologii sądowej w ramach dyscypliny.

3. Podstawowe teorie kryminologiczne

4. Psychologia sądowa w ramach procesu wykrywczego

5. Psychologia w postępowaniu przed sądem

6. Psychologia sądowa w ramach profilaktyki i probacji

7. Psychologia operacyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna.

wykorzystanie zasad prawa autorskiego w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

wykorzystanie programu Flip Builder w prowadzonych zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala aula
Maciej Bożek 137/136 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.