Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metabolizm 01-BT-S1-1BT-18
Wykład (W) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składa się z 20 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego - 60 minut.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Każde z pytań egzaminacyjnych oceniane jest w skali 0-3 punktów.

Skala ocen:

bdb – powyżej 55 punktów

+db – 50 do 54 punktów

db – 43 do 49 punktów

+dst – 37 do 42 punktów

dst – 31 do 36 punktów

ndst – poniżej 31 punktów

Student, który uzyskał ocenę negatywną z egzaminu z wykałdów nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Enzymy – budowa, podział, funkcje. Podstawowe funkcje termodynamiczne. Rodzaje katalizy chemicznej. Enzymy jako biokatalizatory. Modele działania enzymów. Klasyfikacja enzymów. Enzymy proste i allosteryczne. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Inhibicja enzymatyczna.

2. Koenzymy - wstęp. Koenzymy oksydoreduktaz.

3. Przemiany cukrów – część I. Glikoliza, cykl pentozofosforanowy. Fermentacje. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu.

4. Przemiany cukrów – część II.

5. Przemiany białek i aminokwasów.

6. Metabolizm lipidów prostych - część I.

7. Metabolizm lipidów prostych - część II.

8. Metabolizm lipidów złożonych.

9. Łańcuch oddechowy. Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie. Fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Integracja metabolizmu.

10. Diety.

11. Choroby metaboliczne.

Metody dydaktyczne:

2 godzinne wykłady z użyciem środków audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala B-01
Agnieszka Mrozik, Danuta Wojcieszyńska, Daniel Wasilkowski 47/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.