Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm 01-BT-S1-1BT-18
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

Ocena uzyskana indywidualnie lub grupowo z wykonanych zadań (pisemnie lub ustnie) podczas konwersatorium - zaliczane na ocenę w skali 2-5.

Ocena uzyskana z repetytorium (dwukrotnie podczas cyklu zajęć)- zaliczane na ocenę w skali 2-5.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie średniej arytmetycznej co najmniej 2,76 z ocen cząstkowych.

Student, który uzyskał ocenę negatywną z konwersatorium nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Koenzymy

2. Repetytorium I

3. Metabolizm cukrów

4. Repetytorium II

5. Łańcuch oddechowy

6. Bilansowanie procesów metabolicznych

7. Regulacja i integracja metabolizmu

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja dydaktyczna.

2. Metoda projektu.

3. Symulacje.

4. Gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, sala B-100 (AULA)
Danuta Wojcieszyńska 13/22 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala B-100 (AULA)
Danuta Wojcieszyńska 22/22 szczegóły
3 każda środa, 17:15 - 18:45, sala B-01 (SALA WYKL.)
Danuta Wojcieszyńska 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)