Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Synantropizacja szaty roślinnej 01-BI-S1-SSR05
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Elton C.S. 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 189 pp.

Faliński J.B. 1966. Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych. Dyskusje fitosocjologiczne (3). Ekologia Polska seria B 12: 31-42.

Faliński J.B., 1968. Stadia neofityzmu i stosunek neofitów do innych komponentów zbiorowiska. - Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa-Białowieża 25: 15-29.

Faliński J.B., 1968. Stan i prognoza neofityzmu w szacie roślinnej Puszczy Białowieskiej. - Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa-Białowieża 25: 175-216.

Faliński J.B. 1969. Neofity i neofityzm. Dyskusje fitosocjologiczne (5). Ekol. Pol. Ser. B, 15(4): 337-354.

Faliński J.B., 1972. Synantropizacja szaty roślinnej - próba określenia istoty procesu i głównych kierunków badań. Phytocoenosis 1,3: 157-170.

Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis (N.S.) 16 Seminarium Geobotanicum 10: 1-31.

Jackowiak B. 1998. The hemeroby concept in the evaluation of human influence on the urban flora of Vienna. Phytocoenosis (N.S.) 10, Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 79-96.

Kornaś J. 1968. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW 25: 33-41.

Kornaś J. 1977. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 21: 85-91.

Kornaś J., 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25(3): 165-182.

Krawiecowa A., Rostański K. 1972. Projekt usprawnienia klasyfikacji roślin synantropijnych. Phytocoenosis 1(3): 217-222

Kowarik I. 2003. Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart. 380 pp.

Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi: historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa. 450 pp.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 537 pp.

Mirek Z. 1981. Problemy klasyfikacji roślin synantropijnych. Wiad. Bot. 25(1): 45-54.

Olaczek R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. Phytocoenosis 3,3-4: 179-190.

Myczkowski S. 1976. Człowiek przyroda cywilizacja. PWN, Warszawa. 384 pp.

Nowy Atlas Świata 1996. GeoCenter, Warszawa. 376 pp.

Olaczek R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3,3-4: 201-213.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy poprzez wykonywanie zadań i przygotowanie prezentacji multimedialnej dokumentująca wyniki pracy opracowywanych zagadnień.

- ocena bdb - student potrafi z wykorzystaniem znajomości mechanizmu przebiegu procesu synantropizacji oraz warunków sprzyjających wnikaniu określonych grup gatunków obcych, zidentyfikować, zanalizować i przedstawić stan zachowania (lub zaburzenia) określonego terenu np. rezerwatu przyrody;

- ocena db 4 – student potrafi przedstawić charakterystykę siedliska (np. agrocenoz) i przyczyny, które powodują wystąpienia zjawiska synantropizacji; student potrafi porównać klasyfikację gatunków obcych stosowaną w Polsce z klasyfikacjami wykorzystywanymi w innych krajach;

- ocena dst - student potrafi zdefiniować pojęcie synantropizacji, potrafi przedstawić stosowaną w Polsce klasyfikację gatunków obcych wraz z omówieniem kryteriów klasyfikacji, potrafi rozpoznać najbardziej pospolite gatunki obce;

- ocena ndst – student ma jedynie wiedzę wyrywkową, nie potrafi łączyć faktów z zakresu omawianej dziedziny, nie potrafi rozpoznać najbardziej pospolitych gatunków obcych.

Zakres tematów:

- Selekcja oraz klasyfikacja czynników antropogenicznych na podstawie udostępnionych materiałów. Klasyfikacja antropofitów.

- Zastosowanie wskaźników synantropizacji flory na przykładzie wykazu roślin naczyniowych dla wybranego obszaru.

- Ocena wpływu inwestycji na możliwości zachowania walorów przyrodniczych obszaru chronionego na przykładzie rezerwatu „Ochojec”. Ochrona walorów przyrodniczych a planowanie rozwoju przestrzennego. Przywracanie wartości przyrodniczej i użytkowej terenom zdegradowanym.

- Ocena stanu zachowania i identyfikacja głównych źródeł zagrożenia obszaru chronionego na przykładzie rezerwatu „Ochojec” w Katowicach, na podstawie poznanych klasyfikacji z zakresu synantropizacji. Ocena wpływu planowanej inwestycji na możliwości zachowania walorów przyrodniczych obszaru chronionego na przykładzie rezerwatu „Ochojec”.

- Synantropizacja szaty roślinnej na przykładzie agrocenoz.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja, dyskusja, praca z materiałem roślinnym, praca w grupach, indywidualne analizy opracowań środowiskowych m.in. utrwalanie i

stosowanie klasyfikacji odnoszących się do synantropizacji flory i roślinności, wyliczanie wskaźników synantropizacji, wizja lokalna w terenie (w bieżącej edycji zajęcia wyłącznie zdalne).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 16:00, sala A-139
Gabriela Woźniak, Andrzej Urbisz, Łukasz Radosz, Teresa Nowak, Karolina Ryś, Alina Urbisz, Agnieszka Kompała-Bąba, Agnieszka Błońska 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.