Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia 01-BT-S1-1BT-32
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Manahan S.E. Toksykologia środowiska – Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006

Bartosz E.G. – Druga twarz tlenu. PWN, 2003, 2006.

Laskowski R., Migula P. – Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 2004.

Młodecki H., Piekarski L. – Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, 1987.

Seńczuk W. – Toksykologia. WL PZWL, 2002.

Walker C.H. i wsp. – Podstawy ekotoksykologii. PWN, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

1. Laboratoria oceniane są systemem punktowym.

2. Sprawozdania z laboratoriów należy przygotować pisemnie w terminie nie dłuższym niż tydzień od zakończenia zajęć. Każde sprawozdanie powinno zawierać datę, autorów sprawozdania, nr grupy, kierunek i rok studiów oraz odpowiedzi na zadane w karcie pracy pytania.

3. Ocena w skali 0-5 obejmuje kolejne sprawozdania, gdzie 0 oznacza brak sprawozdania oddanego w wyznaczonym terminie, a 5 prawidłowe wypełnienie poszczególnych kart pracy. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej aktywności to 35. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie wszystkich wymaganych sprawozdań.

4. Zasady końcowej oceny laboratoriów w oparciu o zdobytą liczbę punktów:

• 0-17 pkt ndst

• 18-22 pkt dst

• 23-25 pkt + dst

• 26-29 pkt db

• 30-32 pkt +db

• 33-35 pkt bdb

Zakres tematów:

Ze względu na zaistniałe warunki związane z pandemią koronawirusem COVID19 kolejność zajęć może ulec zmianie.

1. METODY IZOLACJI SUBSTANCJI TOKSYCZNEJ Z MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO; próby wstępne w analizie toksykologicznej. Klasyfikacja czynników toksycznych.

Część praktyczna: Wykrywanie wybranych związków chemicznych w kosmetykach i środkach czystości.

UWAGA: Na zajęcia proszę przynieść niewielkie ilości następujących produktów: proszki do prania, pasty do zębów, cienie do powiek, sypkie pudry itp.

2. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE TOKSYCZNOŚĆ. Interakcje między czynnikami toksycznymi.

Część praktyczna: Wykrywanie chemicznych substancji konserwujących i barwników syntetycznych w produktach spożywczych.

3. DEGRADACJA TŁUSZCZÓW. Biologiczne znaczenie peroksydacji lipidów. Produkty końcowe peroksydacji lipidów. Reaktywne formy tlenu.

Część praktyczna: Oznaczanie produktów peroksydacji lipidów w wybranych produktach spożywczych

4. OCENA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI GLEBY cz1. .

Część praktyczna: Ocena toksyczności zanieczyszczeń metalami gleby z użyciem biotestu Phytotoxkit. Cz.1

5. OCENA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI GLEBY Z UŻYCIEM BIOTESTU PHYTOTOXKIT CZ.2.

6. DZIAŁANIE BIOCYDÓW NA ORGANIZM.

Część praktyczna: Wpływ pestycydów na aktywność acetylocholinesterazy (AChE) w wybranych narządach analizowanego gatunku bezkręgowca

7. TESTY TOKSYCZNOŚCI OSTREJ CZ1. Gatunki testowe. Metody alternatywne; Reguła 3R. Zależność dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Etapy oceny toksycznego działania związków.

Część praktyczna: Ustalenie wartości EC50 i LC50 po ekspozycji na zanieczyszczenia metalami dla wybranego gatunku bezkręgowca wodnego.

8. TESTY TOKSYCZNOŚCI OSTREJ. CZ. 2.

Część praktyczna: Ustalenie wartości EC50 i LC50 po ekspozycji na zanieczyszczenia metalami dla wybranego gatunku bezkręgowca wodnego cd.

9. MECHANIZM DZIAŁANIA WYBRANYCH LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH.

Część praktyczna: Wpływ wybranych leków na kondycję fizyczną i metaboliczną (ruchliwość, częstość skurczów serca) u rozwielitki Daphnia magna.

10. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO.

Część praktyczna: Wykrywanie wybranych substancji toksycznych pochodzenia roślinnego

Metody dydaktyczne:

Ze względu na zaistniałe warunki związane z pandemią koronawirusem COVID19 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Dyskusja drogą on-line nad problemem zgłoszonym przez studenta, jego analiza i wyszukanie rozwiązania, wskazanie piśmiennictwa i źródeł internetowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 18:45, sala 320
Kinga Surmiak-Stalmach, Bartosz Baran 11/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:30 - 18:45, sala 320
Łukasz Nicewicz, Bartosz Baran 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.