Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy rozmnażania roślin użytkowych 01-BT-S1-1BT-57.1
Laboratorium (L) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hejnowicz Z. 1985. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych (rozdziały dotyczące struktur generatywnych). PWN, Warszawa

Rodkiewicz B. i inni. 1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Podbielkowski Z, Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. WSiP, Warszawa.

Bednarska E. 1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń

Malepszy S. (red.) 2011. Biotechnologia roślin. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Westhoff P, H Jeske, G Jürgens, K Kloppstech, G Link. 1998. Molecular Plant Development - from gene to plant. Oxford University Press.

Kopcewicz J. i S. Lewak (red.). 2002. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN

Kawiński A, Królicka A. 2014. Roślinne kultury in vitro. Wprowadzenie teoretyczne i instrukcje do ćwiczeń. Katedra Biotechnologii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed https://docplayer.pl/24778903-Roslinne-kultury-in-vitro.html

Górska K, Kaszuba M, Ligman S, Pluskota W, Wojciechowicz J, Źróbek-Sokolnik A, Michalczyk DJ (red.). Wykłady i ćwiczenia z roślinnych kultur in vitro. Skrypt on line. http://www.wbp.olsztyn.pl/~krist/skrypt/start.php

Barley crossing methods – instrukcja IAEA; http://www-naweb.iaea.org/nafa/pbg/public/Barley_Crossing_Methods.pdf

Boczek J, Lewandowski M. 2016. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Najnowsze przeglądowe artykuły naukowe dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Na kolokwiach obowiązują treści ujęte w opisie zajęć laboratoryjnych i przekazane w trakcie laboratoriów, uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową.

W trakcie laboratoriów przeprowadzone będą trzy kolokwia (zakres treści przedstawiono na planie). Każde kolokwium będzie oceniane w skali punktowej 0 – 30, gdzie za każde z 10 pytań uzyskać można maksymalnie 3 punkty.

Na podstawie sumy uzyskanych punktów z danego kolokwium wystawiana jest ocena według skali:

bdb – 27,5 – 30

+db: 24,5 – 27

db: 21,5 – 24

+dst: 18,5 – 21

dst: 15,5 – 18

ndst: 0 – 15 punktów

Każde zajęcia laboratoryjne studenta (aktywność, zeszyt) oceniane będą wg skali oceny umiejętności praktycznych

(0-3 punktów za ćwiczenie; na koniec cyklu ocena wg powyższej skali).

Zakres tematów:

Cykl życiowy roślin (rośliny jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie) na wybranych przykładach roślin użytkowych

Mikropropagacja pomidora na drodze organogenezy pędów – zakładanie kultury in vitro, ukorzenianie oraz aklimatyzacja otrzymanych roślin

Charakterystyka gatunków roślin użytkowych pod kątem techniki ich wegetatywnego rozmnażania. Sadzonkowanie; technika tworzenia sadzonek zielnych, zdrewniałych, liściowych, korzeniowych

Rozmnażanie generatywne. Regulacja kwitnienia roślin użytkowych; rozwój i budowa kwiatu, kwiatostan.

Gametofit męski i żeński roślin okrytonasiennych

Od zapylenia do zapłodnienia

Charakterystyka roślin miododajnych. Przystosowania roślin do zapylenia przez owady. Miodniki-budowa, sekrecja nektaru

Poliploidy-zboża. Budowa kwiatu traw, kastrowanie. Wiatropylność

Rozwój nasion (diaspor), budowa i rodzaje diaspor roślin użytkowych; sposoby rozsiewania

Wybrane szkodniki i choroby obniżające plonowanie owoców i nasion roślin użytkowych. Technika szczepienia roślin

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne - wykonanie zadań według instrukcji, zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez prowadzącego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:30 - 17:00, sala B-17
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Maja Orzechowska, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska, Agata Burian, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 9/10 szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, sala B-17
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Maja Orzechowska, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska, Agata Burian, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 10/9 szczegóły
3 każda środa, 17:15 - 18:45, sala B-17
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Maja Orzechowska, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska, Agata Burian, Joanna Skrzydeł, Nikolina Skowrońska 10/9 szczegóły
4 każda środa, 19:00 - 20:30, sala B-17
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska, Agata Burian, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł, Maja Orzechowska 9/9 szczegóły
5 każda środa, 19:00 - 20:30, sala B-17
Joanna Elsner, Dorota Borowska-Wykręt, Ewa Robaszkiewicz, Monika Gajecka, Barbara Wójcikowska, Agata Burian, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)