Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Wybrane metody terapii dziecka w młodszym wieku szkolnym 06-PE-REW-S2-35.1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieszyńska J., Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2015.

2. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007.

3. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.

4.Kohut D. (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, Kraków 2013.

5. Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowań, Sopot 2014.

Uzupełniająca:

1. Baranowska – Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Gdańsk 2013.

3. Nowak J. E., Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Bydgoszcz 1992.

4. Olechnowicz H., Opowieści terapeutów, Warszawa 1998

5. Olechnowicz H., Drugie opowieści terapeutów, Warszawa 2000.

6.Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007.

7. Stankowski A., Moczia K. (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, Katowice 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie przez studenta programu pracy terapeutycznej dla wybranego dziecka z deficytami rozwojowymi..

Oceniona zostanie:

1.stopień dostosowania programu do opisanych deficytów rozwojowych dziecka oraz jego poprawna konstrukcja (skala od 2-5)

2. proponowane metod pracy (skala od 2-5)

3. wykorzystanie wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej (skala od 2-5)

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów.

Zakres tematów:

1. Organizacja procesu terapeutycznego.

2. Stosowana analiza zachowań (SAZ)– wprowadzenie do terapii.

3. Techniki wykorzystywane w SAZ: trening, modelowanie, skrypty, wideomodelowanie.

4. Konstruowanie planów aktywności.

5. Metoda symultaniczno-sekwencyjna – wprowadzenie do terapii.

6. Ćwiczenia symultaniczne i sekwencyjne.

7. Terapia ręki- diagnoza, planowanie pracy terapeutycznej.

8. Prezentacja programu terapii dla wybranego dziecka.

Metody dydaktyczne:

Słowne (mini wykład, dyskusja grupowa), oglądowe (film, prezentacja multimedialna), działań praktycznych (prezentacja, zadania do wykonania, praca w małych grupach).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala P
Bogumiła Bobik 19/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.