Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Przemoc wobec dzieci – charakter zjawisk i interwencji 06-PE-OP-S1-22.44
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brian Corby, Child Abuse; Toward a knowledge base, Open University Press (3ed); Glasgow 2006

The APSAC Handbook on child maltreatment. Second Edition, Ed. J. Myers et all, Sage Publications, London-New Delhi 2002

„Dzieciństwo – witraż bolesny” Chowanna 2010, nr 1, pod red. E.Jarosz

E.Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice 2008 i 2009

E.Jarosz, Dom który krzywdzi, Katowice 2001

E.Jarosz, Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Warszawa 2008

E.Jarosz: Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją , Warszawa 2015 ( na stronie RPD)

K.Browne, M.Herbert, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999

K.Kendall_Tackett, Skutki zdrowotne krzywdzenia dzieci, "Dziecko Krzywdzone" 2004, nr 8

S.Forward, Toksyczni rodzice, Warszawa 1992

J.L.Herman, Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 1998 (maltretowanie dzieci)

J.Mellibruda: Przeciwdziałanie przemocy domowej, Warszawa 2009

K.Kamińska: Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej. Impuls, Kraków 2009

D.Iwaniec, J.Szmagalski (red.): Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, Warszawa 2002

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku

Czasopismo „Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka” (www.dzieckokrzywdzone.pl)

Materiały edukacyjne Fundacji Dzieci Niczyje www.fdn.org

Strony www. :

Rzecznik Praw Dziecka, Niebieska Linia, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.endcorporalpunishment.org

http://srsg.violenceagainstchildren.org/publications

Metody i kryteria oceniania:

broszura informacyjna o zjawisku przemocy wobec dzieci/ sposobach jego ograniczania, prezentacja przypadku

Zakres tematów:

1. Historia dzieciństwa i zjawiska przemocy wobec dzieci – jak było dawniej?

2. Mity o przemocy wobec dzieci/przemocy w rodzinie i ich znaczenie. Występowanie zjawiska współcześnie – rozmiary i sposoby ich określania szacowania (przykłady danych i badań).

3-4. Istota zjawiska przemocy (przegląd definicji, kryteria zasadnicze rozumienia zjawiska). Formy i przejawy przemocy wobec dzieci.

5. Uwarunkowania zjawiska, czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci, uwarunkowania przemocowego rodzicielstwa.

6. Wiele hałasu o nic? Znaczenie zjawiska przemocy wobec dziecka /konsekwencje indywidualne i społeczne.

7. Analiza przypadków krzywdzenia dzieci- propozycje studentów.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupach, mini-wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 9
Dagmara Dobosz 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.