Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kręgu działań terapeutycznych. 06-PE-EWP-S1-39.29
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Baran J., Terapia zabawą, czyli usprawnianie dziecka

z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego, Warszawa 1991.

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007.

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia, Warszawa 1997.

Fraczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2015

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.

Kozłowska A., Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, W-wa 1996.

Molicka M., Bajko-terapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002.

Odowska – Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej, Gdańsk 2013.

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowań, Sopot 2014.

Wolańczyk T., Komender J., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

1Baranowska – Jojko E., Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Gdańsk 2013.

Kohut D. (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, Kraków 2013.

Nowak J. E., Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Bydgoszcz 1992.

Olechnowicz H., Opowieści terapeutów, Warszawa 1998

Olechnowicz H., Drugie opowieści terapeutów, Warszawa 2000.

Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007.

Stankowski A., Moczia K. (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, Katowice 2010.

www.ore.pl

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć zagadnień. Opracowanie projektu grupowego: zestawu ćwiczeń typowego dla wybranej metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Oceniona zostanie:

• Nowatorstwo scenariusza oraz jego poprawna konstrukcja (skala od 2-5)

• użycie aktywizujących metod pracy (skala od 2-5)

• wykorzystanie wiedzy z zakresu omawianych zagadnień (skala od 2-5)

Oceną końcową będzie średnia arytmetyczna z oceny wskazanych podanych elementów

Zakres tematów:

1. Organizacja pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Usprawnianie ruchowe dziecka: Integracja Sensoryczna.

3. Praca z dzieckiem w opóźnionym rozwojem mowy, wczesna nauka czytana- metoda krakowska.

4. Dziecko z zaburzeniami sprawności ruchowej.

5. Terapia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi – techniki relaksacji, dziecięce masażyki.

7. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo- objawy, propozycje oddziaływań terapeutycznych.

8. Przegląd najczęściej stosowanych metod terapii grupowej: relaksacja, metody oparte na ruchu, gry i zabawy, techniki plastyczne, biblioterapia.

9. Prezentacja zestawu ćwiczeń typowego dla wybranej metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć zagadnień. Opracowanie projektu grupowego: zestawu ćwiczeń typowego dla wybranej metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody słowne - mini wykład, dyskusja; metody oglądowe- prezentacja; metody aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 113
Bogumiła Bobik 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.