Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Stres w zawodzie pedagoga 06-PE-REW-S2-15.9
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Fragmenty następujących prac:

-Korczyński S., "Stres w pracy zawodowej nauczyciela". Wyd. Impuls, 2014.

-Kretschmann R., "Stres w zawodzie nauczyciela". Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.

-Łosiak W., "Psychologia stresu". Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

-Litzke S. M., Schuh H., "Stres, mobbing i wypalenie zawodowe", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

-Pużalski J., Plichta P., "Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga". Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

-Waszkowska M., Potocka A., Wojszczak P.: "Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych". Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2010

-Sęk H. (red), "Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie". Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Dodatkowa literatura będzie podawana w miarę trwania zajęć

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

-Sęk H. (red.), "Społeczna psychologia kliniczna" PWN Warszawa.

-James R. K.; Gilliland B. E., "Strategie interwencji kryzysowej". Wyd. Parpamedia, Warszawa 2008.

-Kowalik S., "Psychologia rehabilitacji", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

-Łosiak W., "Stres i emocje w naszym życiu". Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

-Strelau J. "Różnice indywidualne. Historia -determinanty-zastosowania". Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne: znajomość zagadnień omawianych podczas zajęć; znajomość wskazanych fragmentów literatury obowiązkowej; poprawna charakterystyka tematu, którego dotyczy esej zaliczeniowy.

Kryteria oceny: umiejętność poprawnego opisu i analizy problematyki będącej przedmiotem pracy zaliczeniowej. Brana też będzie pod uwagę umiejętność posługiwania się informacjami przekazywanymi podczas zajęć i zawartymi w literaturze obowiązkowej.

Przebieg procesu weryfikacji: podstawą weryfikacji będzie ocena pracy pisemnej przygotowanej przez studenta. Oceny prac ogłoszone zostaną zgodnie z regulaminem studiów. Ewentualną ocenę niedostateczną można będzie poprawić poprzez przygotowanie poprawionej wersji pracy.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1) Definicje stresu.

2) Przyczyny i konsekwencje stresu.

3) Radzenie sobie ze stresem.

4) Odporność na stres.

5) Wybrane źródła stresu w pracy pedagoga.

6) Znaczenie osobowości pedagoga dla radzenia sobie ze stresem.

7) Wypalenie emocjonalne (zawodowe) - wymiary i fazy zjawiska.

8) Zapobieganie nadmiernemu stresowi oraz wypaleniu zawodowemu w pracy pedagogicznej.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć: zajęcia o charakterze ćwiczeniowym z elementami wykładu (prezentacja multimedialna).

Liczba godzin pracy własnej studenta: 20.

Opis pracy własnej studenta: lektura wskazanych tekstów oraz

przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 204
Mateusz Penczek 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.