Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacją 05-DP-S1-ZO14
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura:

1) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

2) Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

3) Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

4) Robbins S. P., Zachowania w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5) Kolczyński M., Sztumski J., Zarys socjologii organizacji. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

6) Hatch M.J., Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

7) Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania. Toruń 2001.

8) Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

9) Stoner J., Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

10) McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i S-ka.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe zaliczenia:

a) praca indywidualna i w grupach podczas zadań, testów i ćwiczeń na zajęciach,

b) aktywne uczestnictwo z wykorzystaniem zdobytych wiadomości,

c) praca w grupach nad tworzeniem strategii PR mającą zachęcić do studiów na kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne w Uniwersytecie Śląskim.

d) kontrola wiedzy z zakresu tematów zajęć „Zarządzanie organizacją”

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Organizacja i zarządzanie – definicja i ewolucja pojęcia

a) Definicja zarządzania

b) Zarządzanie sobą w czasie

c) Procesy zarządzania

d) Definicja i otoczenie organizacji

e) Historia teorii zarządzania

3. Planowanie

a) jak planujemy w życiu prywatnym

b) etapy procesu planowania

c) rodzaje planów

d) podejmowanie decyzji w oparciu o planowanie

e) zasady biznesplanu

4. Zarządzanie strategiczne

a) znaczenie, elementy i typy strategii

b) podstawowe metody analizy strategicznej (analiza SWOT, macierz BCG, macierz General Electric, cykl życia produktu)

c) Dywersyfikacja: zależna i niezależna

d) Ćwiczenia w grupach na odenianie potencjału rynkowego wybranych produktów

5. Podejmowanie decyzji

a) podejmowanie decyzji prywatnych, w firmie, w polityce.

b) zarządzanie zmianami

c) zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie problemów

d) turkusowe zarządzanie

e) kształtowanie umiejętności decyzyjnych

6. Przywództwo w organizacji

a) Władza a przywództwo

b) Koncepcje przywództwa

c) Podejście kwalifikacyjne, behawioralne i sytuacyjne

d) Style przywództwa

e) Cechy idealnego przywódcy na przykładach – zadanie indywidualne

f) Poznanie własnych cech przywódczych

7. Motywowanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym

a) Pojęcie motywacji

b) Istota skutecznej motywacji

c) Motywowanie – koncepcje teoretyczne (hierarchia potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria potrzeb McClellanda, teoria dwuczynnikowa Herzberga, teoria X i Y McGregora, teoria wyznaczania celów, teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości, teoria wzmocnienia)

d) Work-life balance

e) Test automotywacji.

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi

a) Planowanie personelu

b) Rekrutacja i selekcja

c) System ocen i wynagradzanie

d) Rozwój zasobów ludzkich

e) Zarządzanie międzykulturowe

f) Zarządzanie pracą w domu

9. Kontrola w organizacji

a) Istota i cel skutecznej kontroli w organizacji

b) Kontrola finansowa

c) Kontrola strukturalna

d) Kontrola strategiczna

e) Przezwyciężanie oporu wobec kontroli

f) Elementy kontroli: Zarządzanie systemem informacji

10. Komunikowanie w organizacji

a) Rola komunikowania w zarządzaniu

b) Formy komunikacji interpersonalnej

c) Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej

d) Przeszkody w skutecznej komunikacji

e) Przepływ informacji w organizacji – case study

11. Etyka w organizacji

a) Etyka – aspekty teoretyczne

b) Etyka a podejmowanie decyzji

c) Czynniki wpływające na poziom etyki w organizacji

d) Praktyczne aspekty zapobiegania korupcji i defraudacji w organizacji

12. Tworzenie strategii PR mającą zachęcić do studiów kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne.Studenci w pięcioosobowych grupach przeprowadzają analizę SWOT oraz opracowują strategię U.Ś. W.N.S. dla kierunku D.P.i P. w następujących zakresach:

- relacje z interesariuszami zewnętrznymi;

- stworzenia hasła reklamowego;

- społeczna odpowiedzialność;

- marketing bezpośredni;

- kreowanie wizerunku za pośrednictwem mediów. Jakich ? (plakat, ulotka, bilboard, prasa, TV, media społecznościowe, SEO, SEM, WOMM, inne)

13. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące:

- dyskusja,

- "burza mózgów",

- prezentacje,

- prace pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 148
Ryszard Kwiatkowski 30/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.