Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka współczesnej demokracji 05-DK-N1-TPWD19
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2008.

2. A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.

2. B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Oficyna a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2007

3. A.Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.

4. G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.

Teksty konstytucji w języku polskim wybranych państw wydane przez Wydawnictwo Sejmowe

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu otwartego (10 pytań; punktacja od 0 do 1 punkta; pozytywny wynik egzaminu, gdy uzyskano conajmniej 50% możliwych punktów), czas trwania egzaminu 45 minut

Zakres tematów:

1. Demokracja w teorii i praktyce - rozważania definicyjne i metodologiczne.

2. Reżim polityczny, forma rządu i forma państwa.

3. Historyczne uwarunkowania współczesnych instytucji demokratycznych.

4. Idee i wartości w systemie demokratycznym.

5. Wybrane zasady ustrojowe.

6. Zasady prawa wyborczego.

7. Ewolucja systemów wyborczych.

8. Klasyfikacje i typologie systemów partyjnych.

9. Władza wykonawcza w systemach demokratycznych.

10. Władza ustawodawcza w systemach demokratycznych. Koncepcja demokracji westminsterskiej i demokracji konsensualnej.

11. Relacje między władzą wykonawczą i ustawodawczą w demokracjach.

12. Sądownictwo konstytucyjne.

13. Reżimy niedemokratyczne.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca - wyjaśnienie podstawowych kategorii teoretycznych i empirycznych

metody jakościowe oraz ilościowe

metoda porównawcza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:40 - 11:10, sala 212
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50, sala 212
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30, sala 212
Małgorzata Lorencka 27/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.