Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partie polityczne i systemy partyjne 05-PO-S1-PPSP12
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia z teorii i praktyki politycznej, Lublin 2003.

2. R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.

3, W. Rafałowski, Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru, Warszawa 2017.

3. K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2010.

4. A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2009.

5. B. Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne, Warszawa 2010.

6. B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają aktywność podczas dyskusji moderowanej oraz przygotowane w kilkuosobowych grupach badania empiryczne diagnozujące postawy i zachowania polityczne. Studenci oceniani są na każdym etapie projektowania badań, a ocenie podlegają: tworzenie kwestionariusza badawczego, pytania i hipotezy badawcze, sposób przeprowadzenia badań empirycznych, analiza statystyczna wyników oraz prezentacja wyników wraz z naukowym komentarzem.

Zakres tematów:

- Partie polityczne – ujęcie teoretyczne i praktyczne (definicja, historyczna ewolucja, modele i funkcje partii politycznych);

- Modele systemów partyjnych w państwach demokratycznych;

- Wpływ systemu wyborczego na system partyjny;

- Ewolucja systemu partyjnego na przykładzie Polski;

- Dynamika systemów partyjnych;

- Lewica i prawica w systemach partyjnych;

- Projektowanie badań ankietowych w zakresie postaw i zachowań politycznych;

- Statystyczna analiza wyników badań empirycznych przy wykorzystaniu programu SPSS.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego;

- analiza studiów przypadku;

- metoda learning by doing (studenci pod opieką prowadzącego ćwiczenia będą projektować własne badania empiryczne z zakresu postaw i zachowań politycznych, konstruować narzędzia badawcze oraz uczyć się interpretacji wyników);

- wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych;

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 239
Maciej Marmola 47/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.