Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka 05-PO-S1-PZ13
Praktyka (PRAKT) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://us.edu.pl/wydzial/wns/praktyki-instytut-nauk-politycznych/
Liczba godzin: 160
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Brak literatury obowiązkowej (ze względu na specyfikę miejsc odbywania praktyki zawodowej), ewentualnie literatura zalecona przez interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyki jest dostarczenie przez studenta do opiekuna akademickiego praktyki dokumentów potwierdzających ukończenie praktyki wystawionych uprzednio przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz potwierdzonych przez interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę,

W raporcie z przebiegu praktyki zawodowej student winien w szczególności umieścić:

1) czynności wykonywane w organizacji zgodnie z zadaniami przedstawionymi przez organizatora praktyki i przygotowanym planem praktyki (lub czynności wynikające z wykonywanej pracy);

2) zakres wiedzy, kompetencji i umiejętności nabytych przez studenta.

Zakres tematów:

Ogólny zakres tematów poruszanych podczas praktyki zawodowej powinien obejmować dwie sfery działalności instytucji, w której student odbywa praktykę:

1. Sferę techniczno-organizacyjną,

2. Sferę merytoryczną.

W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji,

b) zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

c) zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji i archiwizacji dokumentów,

d) uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

e) wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę.

W ramach sfery merytorycznej student powinien:

a) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,

b) zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji,

c) uczestniczyć w przygotowywaniu projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

d) uczestniczyć w merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

e) wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca,

Analiza przypadku,

Dyskusja problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Grzywna 17/19 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Czornik 15/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.