Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Megatrendy rozwojowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych 05-BM-N2-MR18
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

F. Fukuyama, Ostatni człowiek, Warszawa 1997.

M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wrocław 2001.

J. Osiński (red.), Współczesne problemy demograficzne . Rzeczywistość i mity : ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Warszawa 2011.

J. Rymarczyk, W. Niemiec (red.), Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, Wrocław 2010.

L. Smolaga, C. Szyjko (red.), Globalne i regionalne problemy współczesności, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

- aktywność na zajęciach (przygotowanie prezentacji, wystąpienie, udział w dyskusji);

- ocena z eseju (student wybiera 1 temat spośród tematów zaproponowanych przez prowadzącego);

- obecność na zajęciach.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

W przypadku nieobecności na dwóch ćwiczeniach i więcej materiał należy zdać na dyżurze.

Zakres tematów:

1. Megatrend ludnościowy: migracje i problem starzejącego się społeczeństwa Europy

3. Megatrend technologiczny jako zagrożenie dla ludzkości

4. Megatrend cywilizacyjny a zrównoważony rozwój

5. Analiza wybranych megatrendów – budowanie scenariuszy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający

- dyskusja piramidowa

- dyskusja dydaktyczna

- dyskusja okrągłego stołu

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:40 - 11:10, sala 143
Renata Jankowska 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.