Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie kampani wyborczych 05-PO-DP-S2-FKW19
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

2) Walecki M. (pod redakcją), Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

3) Sobiesiak-Penszko P. Pazderski F. ,Pieniądze i polityka na szczeblu lokalnym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

4) Gałązka M., Solon-Lipiński M., Zbieranek, Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. Wybrane problemy i rekomendacje. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

5) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684).

6) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580).

Metody i kryteria oceniania:

Składowe zaliczenia:

a) praca indywidualna i w grupach podczas zadań, testów i ćwiczeń na zajęciach,

b) aktywne uczestnictwo z wykorzystaniem zdobytych wiadomości,

c) indywidualna analiza kampanii wyborczej wybranego Komitetu Wyborczego do polskiego parlamentu w 2019

d) Kontrola wiedzy z zakresu tematów zajęć „Finansowanie kampanii wyborczych.

Zakres tematów:

I. Indywidualna analiza kampanii wyborczej wybranego Komitetu Wyborczego do polskiego Parlamentu w 2019 r.

a) główne tematy kampanijne , ocena debat wyborczych,

b) afery wizerunkowe,

c) analiza strategii reklamowej: : billboardy, plakaty, spoty wyborcze,social media, SEO, SEM, WOMM

d) przedstawienie wybranych dwóch kandydatów,

e) moja wiedza na temat finansowania kampanii wyborczej wybranego Komitetu Wyborczego,

f) co mi się podobało a co w mojej ocenie bym zmienił.

II. Kształtowanie się w finansowania kampanii wyborczych i ich rodzaje.

1. Geneza finansowania kampanii wyborczych.

a) zarys finansów polityki w Polsce XX wieku,

b) przykłady finansowania wyborów w Europie.

2. Rodzaje finansowania partii politycznych.

a) samofinansowanie: składki, działalność gospodarcza, zarządzanie własnym majątkiem,

b) finansowanie niepubliczne,

c) finansowanie przez Państwo: dotacje, zwolnienia podatkowe i inne przywileje.

III. Mechanizmy finansowania partii politycznych

1. Przepisy prawne dotyczące finansowania kampanii wyborczych.

a) Konstytucja RP,

b) Kodeks Wyborczy,

c) Ustawa o partiach politycznych ,

2. Podstawowe zasady finansowania kampanii wyborczych.

a) limity wydatków na kampanię wyborczą,

b) zasada jawności i jej realizacja.

IV. Zasady finansowania kampanii wyborczej.

a) zasady i ograniczenia dotyczące pozyskiwania środków przez Komitety Wyborczej,

b) dokumentowanie wydatków,

c) sprawozdanie finansowe,

d) nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami,

e) sankcje za naruszenie przepisów.

V. Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych.

1. Różnice w finansowaniu kampanii wyborczych w Polsce.

2. Najważniejsze problemy w finansowaniu kampanii wyborczych.

a) wady i zalety rodzajów finansowania kampanii wyborczych,

b) kontrola wydatków prowadzona w czasie rzeczywistym,

c) prekampania wyborcza,

d) jawność i kontrola społeczna.

VI. Indywidualna, finansowa analiza kampanii wyborczej wybranego Komitetu Wyborczego do polskiego Parlamentu w 2019 r.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 238
Ryszard Kwiatkowski 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.