Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja polskiego systemu partyjnego 05-PO-S2-EPSP19
Konwersatorium (K) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Cześnik M., Kotnarowski M. (2011), „Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna”, Studia Polityczne, nr 27.

- Cześnik M., Markowski R. (2011), „Wybory parlamentarne 2007 roku – ciągły zamęt czy utrwalenie nowego rozłamu?”, Studia Polityczne, nr 27.

- Cześnik M., Markowski R. (2012), „Wybory parlamentarne w 2011 roku – kontynuacja i zmiana”, Studia Polityczne, nr 29.

- Dudek A. (2016), Historia polityczna Polski 1989-2015. Kraków: Znak.

- Markowski R., Cześnik M. (2003), Polski system partyjny: dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje. W: R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: ISP PAN.

- Marmola M. (2014), „Nowe partie w systemie partyjnym – specyfika Polski”, Polityka i Społeczeństwo, nr 3 (12)/2014 .

- Raciborski J. (1997), Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995. Warszawa: Scholar.

- Sokół W. (2014), „Zmiany w systemie partyjnym III Rzeczpospolitej” [w:] D. Plecka (red.), „Demokracja w Polsce po 2007 roku”, Katowice: TIN.

- Tucker J., Markowski R. (2011), „Odmiany zinstytucjonalizowanego populizmu i eurosceptycyzmu w Polsce: o sukcesie Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin w pierwszej dekadzie XXI wieku”, Studia Polityczne, nr 28.

- wybory parlamentarne 2015: przepływy elektoratu

http://api.tvn24.pl/iframe,deaf53460a0d7ce9bdca0b1147e240eb,22.html#main/sondaz

Kim są wyborcy, czyli społeczno-demograficzne portrety największych potencjalnych elektoratów (CBOS 141/2015) http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_141_15.PDF

Przepływy elektoratów w wyborach parlamentarnych 2011 i 2015 (CBOS 166/2015) http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_166_15.PDF

- wybory parlamentarne 2019: przepływy elektoratu

https://tvn24.pl/wybory-parlamentarne-2019/sondaz,475

Jak Polacy podejmowali decyzje wyborcze w wyborach parlamentarnych w 2019 roku (CBOS 163/2019) https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_163_19.PDF

Elektoraty 2019 - charakterystyka poglądów (CBOS 124/2019) https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_124_19.PDF

Literatura dodatkowa:

- Marmola M. (2014), „Ciągłość czy zmiana? – o szansach nowych partii w Polsce”, Political Preferences 8/2014.

- Migalski M., Wojtasik W., Mazur M. (2007), Polski system partyjny. Warszawa: PWN.

- Piasecki A.K. (2012), Wybory w Polsce 1989-2011. Kraków: Arcana.

- Sokół W., Żmigrodzki M. (2005), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

- Wojtasik W. (2012), „Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure)”, Preferencje Polityczne 3/2012.

- Wojtasik W. (2014), „Nowa partia w systemie partyjnym: przykład Ruchu Palikota” [w:] D. Plecka (red.), „Demokracja w Polsce po 2007 roku”, Katowice: TIN.

- Żukowski, A. (2007), Kierunki ewolucji polskiego systemu wyborczego a interesy partii politycznych. W: K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, Toruń: Adam Marszałek, s. 21-40.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi wypadkową aktywności studenta podczas dyskusji moderowanej oraz pracy pisemnej bazującej na badaniach empirycznych, w przypadku której oceniana jest: oryginalność tematu, trafność stawianych hipotez i sposób ich weryfikacji.

Słuchacz przygotowuje pracę pisemną dotyczącą tematyki podejmowanej podczas zajęć (ekspertyza naukowa, ok. 5 000 znaków), którą następnie broni w trakcie konsultacji.

Zakres tematów:

W trakcie konserwatorium podejmowana będą następujące tematy:

1. Od tranzycji demokratycznej do schyłku rządów solidarnościowych (ewolucja polskiego systemu partyjnego w latach 1989-1993)

2. Powrót formacji staroreżimowych - Polska pod rządami koalicji SLD-PSL (1993-1997)

3. Ewolucja systemu partyjnego w Polsce w latach 1997-2005

4. Polska solidarna vs. Polska liberalna - nowy podział strukturyzujący polską politykę (rywalizacja PO i PiS w latach 2005-2011)

5. Stabilna niestabilność - polski system partyjny w latach 2011-2015

6.Elektoraty partyjne w wyborach parlamentarnych 2015 w świetle ogólnopolskich badań Preferencje Polityczne i Polskiego Generalnego Studium Wyborczego

7. Wybory parlamentarne 2019 - zwiastun stabilizacji czy preludium nadchodzących zmian?

Metody dydaktyczne:

Wykorzystywane metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego;

- debata;

- analiza studiów przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 339
Maciej Marmola 33/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.