Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja polskiego systemu politycznego 05-PO-S2-TPSP17
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Glajcar R., Wojtasik W. (red.), Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009.Próba bilansu, Katowice 2009.

Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji ddo Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Matyja R., Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.

Rydlewski G., Rządzenie koalicyjne w Polsce (Bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych), Warszawa 2000.

Skrzypiński D, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego . Studiumpolitologiczne, Wrocław 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student jest zobowiązany do przygotowania prezentacji i moderowania dyskusji w grupie.

Zakres tematów:

1) Przemiany polskiego parlamentu po 1989 roku

2) Dualizm polskiej egzekutywy jako problem i wyzwanie

3) Władza sądownicza - między niezależnością i niezawisłością a upolitycznieniem

4) Systemy wyborcze jako element rywalizacji politycznej

5) W stronę instytucjonalizacji polskiegoo systemu partyjnego

6) Demokracja bezpośrednia - cel populistów czy potrzeba przemodelowania polskiej demokracji

7) Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej

8) Transformacja mediów

9) Przemiany polityki społecznej państwa

10) Przemiany polskiej polityki bezpieczeństwa

11) Polska w Unii Europejskiej - bilans zysków i strat

12) Stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

13) Quo vadis Polsko?

Metody dydaktyczne:

W trakcie ćwwiczeń studenci będa prezentować poszczególne tematy w oparciu o wcześniej przygotowany materiał multimedialny. Przygotowując prezentację student musi precyzyjnie zdefiniowac problem badawczy oraz cel wystąpienia.

W oparciu o przedstawione stanowisko przeprowadzona zostanie dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 147
Rafał Glajcar 33/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.