Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP W3-BM-S1-SPRP19
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Antoszewski A. (red.), Demokratyzacja w III RP, Wrocław 2002.

Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.

Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2002.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.

Glajcar R., Migalski M. (red.), Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, Warszawa 2006.

Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W., Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko-Biała 2006.

Godlewski T., Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Toruń 2005.

Jednaka W., Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

Kuciński J., Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.

Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.

Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.

Okrzesik Janusz, Polski Senat. Studium politologiczne, Warszawa 2008.

Piasecki A.K., Referenda w III RP, Warszawa 2005.

Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2006.

Wiatr J.J. i in., Demokracja polska 1989-2003, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem z obszaru wiedzy objętego wykładami i ćwiczeniami. Egzamin ma charakter pisemny (test).

Zakres tematów:

1. Analiza systemowa

2. System polityczny PRL. Przykład państwa osłaniającego autorytarną władzę fasadą instytucji demokratycznych

3. Geneza, przebieg i znaczenie obrad Okrągłego Stołu w procesie transformacji systemowej w Polsce

4. Główne etapy przeobrażeń ustrojowych w latach 1989-1997 – aspekt normatywny i prawno-instytucjonalny. Przebieg prac nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 roku

5. Przemiany polskiego systemu politycznego po 1997 roku

6. Wybory parlamentarne i prezydenckie w 1989 roku i ich polityczne konsekwencje

7. Zasadnicze podziały i przemieszczenia elit politycznych po 1989 roku

8. Systemy wyborcze – podstawowe zagadnienia. Polityczne konsekwencje wyborów większościowych i wyborów proporcjonalnych

9. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

10. Normatywne modele relacji między władzą ustawodawczą i wykonawczą w państwach demokratycznych - nowe pole konfliktu politycznego w Polsce

11. Dualizm polskiej egzekutywy - zalety i wady

12. Finansowanie partii politycznych

Metody dydaktyczne:

W trakcie wykładów wykorzystywana będzie metoda podająca (w tym m.in. wyjaśnianie). Do prezentacji wyników badań empirycznych wykorzystywane będą bazy danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala AULA K.POPIOŁKA AKP
Rafał Glajcar 99/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)