Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia zimnej wojny W3-PO-WS-S1-HZW19
Wykład (W) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa

Syntezy do dziejów najnowszych Polski (wybór):

1. Bartlett Ch., Konflikt globalny, Wrocław 1997.

2. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002

3. Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

4. Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. B. Bankowicz, Kraków 2004.

5. Johnson P., Historia świata (od roku 1917), Londyn 1989.

6. Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

7. Kukułka J. Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994, Warszawa 1994.

8. Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1971, Warszawa 1998.

9. Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1961-1945, Warszawa 1991.

10. Michałek K., Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

11. Paruch W., Trembicka K., Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996.

12. Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998.

13. Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996, red. A. Bartnicki, Warszawa 1998.

literatura uzupełniająca

1. Dobroczyński M., Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w światowych stosunkach mocarstwowych, Warszawa 1992.

2. Dobroczyński M., Stosunki wschód-zachód a Europa Środkowa, Warszawa 2002.

3. Gaddis J.L., Teraz już wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1997.

4. Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994.

5. Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej, Warszawa 1985.

6. Spanier J., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Toruń 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

wymagania merytoryczne

- student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu historii świata po II wojnie światowej

- student ma wiedzę o podstawach polityczno-ustrojowych Europy i świata w okresie zimnej wojny

- zna związki między dziejami powszechnymi i narodowymi w okresie zimnej wojny.

kryteria oceny

 trzy pytania opisowe: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt. Maksymalna liczba punktów 6

 kryteria oceny:

 6 pkt. – ocena bardzo dobra

 5,5 pkt. – ocena dobra plus

 4-5 pkt. – ocena dobra

 3,5 pkt. – ocena dostateczna plus

 3 pkt. – ocena dostateczna

 2,5 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera trzy pytania opisowe, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 60 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – „zimna wojna” pomiędzy konfrontacją, odprężeniem a dialogiem.

2. Geneza konfrontacji: konferencje „Wielkiej Trójki”.

3. Źródła powstrzymywania radzieckiej ekspansji: „doktryna powstrzymywania”.

4. Geneza i skutki odprężenia 1953 – 60, doktryna Chruszczowa „współistnienie”.

5. Apogeum „zimnej wojny” 1960 -69, doktryna Kennedy’ego „elastycznego reagowania”.

6. Geneza, przebieg i skutki odprężenia 1969 -79.

7. Ostatnia faza zimnej wojny 1979 – 89.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca: wykład z prezentacją multimedialną

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 212
Olga Szura-Olesińska 36/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.